Καραντάνα, Αναστασία
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, 2η έκδοση 2014 Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, 2η έκδοση 2014 Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, 6η έκδοση 2014 Σχόλια Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, 6η έκδοση 2014 Σχόλια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Λεξικό Νομικής Ορολογίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Λεξικό Νομικής Ορολογίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Το δίκαιο των ακινήτων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Νέος κώδικας φορολογίας εισοδήματος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Νέος κώδικας φορολογίας εισοδήματος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, 2η έκδοση 2014 Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, 2η έκδοση 2014 Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Λεξικό Νομικής Ορολογίας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Λεξικό Νομικής Ορολογίας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Το δίκαιο των ακινήτων Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Νέος κώδικας φορολογίας εισοδήματος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Νέος κώδικας φορολογίας εισοδήματος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, 6η έκδοση 2014 Σχόλια Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, 6η έκδοση 2014 Σχόλια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο