Κώδικας φορολογίας εισοδήματος
Ερμηνεία και λογιστική αντιμετώπιση
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-272-961-8
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 4/2012
4η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 42.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
696 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο "Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Ερμηνεία και λογιστική αντιμετώπιση" αποτελεί τη νέα 4η ενημερωμένη έκδοση της Οικονομικής Βιβλιοθήκης, όπου επιχειρείται να κωδικοποιηθούν και να καλυφθούν ερμηνευτικά, κυρίως τα θέματα στα οποία καταγράφηκαν αλλαγές, τροποποιήσεις, ή παρουσιάσθηκαν για πρώτη φορά, ως νέες διατάξεις, μετά την ψήφιση κυρίως των Ν 4038/2012, Ν 4046/2012, Ν 4047/2012, Ν 4050/2012, Ν 4051/2012 και του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α` 86/11.4.2012). Με τους ως άνω νόμους θεσπίστηκε ένα πλήθος αλλαγών και νομοθετικών ρυθμίσεων, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής εξυγίανσης και των μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων, ώστε ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν 2238/1994) να χρήζει άμεσης επικαιροποίησης - κωδικοποίησης.

Η νέα έκδοση του "Κώδικα φορολογίας εισοδήματος - Ερμηνεία & λογιστική αντιμετώπιση" αποτελεί ένα εύχρηστο και κατανοητό βοήθημα που σχεδιάστηκε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του εφαρμοστή -δικηγόρου, λογιστή - φοροτεχνικού, σπουδαστή, στελέχους ΥπΟικ- του φορολογικού δικαίου, για την ερμηνεία και εφαρμογή της πολυδαίδαλης και πολύπλοκης φορολογίας εισοδήματος.