Νάνου, Μαριλένα
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου : 2ος τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Θεμελιώδη Δικαιώματα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος : Ερμηνεία και λογιστική αντιμετώπιση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος : Ερμηνεία και λογιστική αντιμετώπιση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος : Ο Ν 2238/1994 όπως ισχύει μετά το Ν 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66/31.3.2011) Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου : 2ος τόμος Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Θεμελιώδη Δικαιώματα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος : Ερμηνεία και λογιστική αντιμετώπιση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος : Ερμηνεία και λογιστική αντιμετώπιση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος : Ο Ν 2238/1994 όπως ισχύει μετά το Ν 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66/31.3.2011) Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα