Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας
Ερμηνεία κατ' άρθρο & λογιστική αντιμετώπιση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-545-0
Ελληνική, Νέα
€ 58.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
608 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα