Νέος κώδικας φορολογίας εισοδήματος
Ο Ν 2238/1994 (ΚΦΕ) όπως ισχύει μετά το Ν 3842/2010 (ΦΕΚ Α' 58/23.4.2010)
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-272-722-5
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 7/2010
2η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 35.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
480 σελ.