Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, 6η έκδοση 2014
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-812-3
Ελληνική, Νέα
€ 30.00 (περ. ΦΠΑ 24%)
eBook, PDF
384 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα