Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, 2η έκδοση 2014
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-838-3
Ελληνική, Νέα
€ 39.00 (περ. ΦΠΑ 24%)
eBook, PDF
544 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα