Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας
Ερμηνεία κατ' άρθρο & λογιστική αντιμετώπιση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-995-3
Ελληνική, Νέα
€ 58.00 (περ. ΦΠΑ 24%)
eBook, PDF
608 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα