Πουρκός, Μάριος Α.
εγγραφές
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Ένταξη & Εκπαίδευση Ευάλωτων & Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2024 Θέατρο στην εκπαίδευση: Σύγχρονες τάσεις, εξελίξεις και προοπτικές Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2022 Η Παιδεία παίζει : Βασικές αρχές παιχνιδιού για Γονείς και Εκπαιδευτικούς Συγγραφέας Δίσιγμα Χαρτόδετο
2022 Αναπηρία & Ψυχική Υγεία : Διαφορετικές προσεγγίσεις σε μη τυπικούς πληθυσμούς Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2019 Σώμα, Βίωμα, Ταυτότητα και Διαδικασίες Κοινωνικοποίησης και Μάθησης : στην εποχή των ραγδαίων αλλαγών και της σύγχρονης κρίσης Επιμέλεια κειμένου Δίσιγμα Χαρτόδετο
2019 Αναπηρία και Κοινωνία : Σύγχρονες Θεωρητικές Προκλήσεις και Ερευνητικές Προοπτικές Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2018 Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση : Προκλήσεις και Προοπτικές Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2017 Το Σώμα ως Τόπος Πληροφορίας, Μάθησης και Γνώσης : Νέες Προοπτικές στην Επιστημολογία και Μεθοδολογία της Ποιοτικής Έρευνας Επιμέλεια κειμένου Δίσιγμα Χαρτόδετο
2017 Το σώμα ως τόπος βιωμάτων, ταυτοτήτων και κοινωνικών νοημάτων Επιμέλεια κειμένου Οκτώ Χαρτόδετο
2016 Πλαίσιο, σώμα, βίωμα, αναπαραστάσεις : θεμελιώδη ζητήματα ψυχολογίας και ψυχοπαιδαγωγικής Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2016 Πρακτικές και όρια της διαλογικότητας στον Μιχαήλ Μπαχτίν : Εφαρμογές στην ψυχολογία, την εκπαίδευση, την τέχνη και τον πολιτισμό Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου Opportuna Χαρτόδετο
2015 Η απούσα παρουσία του σώματος και του βιώματος στις διαδικασίες εκπαίδευσης, μάθησης και ανάπτυξης Επιστημονική επιμέλεια , Εισαγωγή Τόπος Χαρτόδετο
2015 Βίωμα και βασισμένες στην τέχνη μέθοδοι έρευνας : Επιστημολογικά-μεθοδολογικά ζητήματα και νέες προοπτικές Επιμέλεια κειμένου Νησίδες Χαρτόδετο
2014 Δυνατότητες και Όρια Μίξης των Μεθοδολογιών στην Κοινωνική, Ψυχολογική και Εκπαιδευτική Έρευνα Συγγραφέας Εκδοτικός Όμιλος Ίων Χαρτόδετο
2011 Βίωμα, μεταφορά και πολυτροπικότητα : Εφαρμογές στην επικοινωνία, την εκπαίδευση, τη μάθηση και τη γνώση Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου Νησίδες Χαρτόδετο
2011 Κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμικές προσεγγίσεις στην ψυχολογία και την εκπαίδευση Επιμέλεια σειράς Διάδραση Χαρτόδετο
2011 Λογοτεχνία, διαλογικότητα, ψυχολογία : Κριτικές προσεγγίσεις Επιμέλεια κειμένου Διάδραση Χαρτόδετο
2010 Ποιοτική Έρευνα στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση : Επιστημολογικά, μεθοδολογικά και ηθικά ζητήματα Επιστημονική επιμέλεια Τόπος Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Ποιοτική έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες : Επιστημολογικά, μεθοδολογικά και ηθικά ζητήματα Επιστημονική επιμέλεια Τόπος Χαρτόδετο
2009 Από την ψυχοπαθολογία στο νόημα ζωής Συγγραφέας Πεδίο Χαρτόδετο
2009 Τέχνη, παιχνίδι, αφήγηση : Ψυχολογικές και ψυχοπαιδαγωγικές διαστάσεις Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου Τόπος Χαρτόδετο
2008 Ενσώματος νους, πλαισιοθετημένη γνώση και εκπαίδευση : Προσεγγίζοντας την ποιητική και τον πολιτισμό του σκεπτόμενου σώματος: διεπιστημονικές προσεγγίσεις Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Η οικολογική προσέγγιση στην αντιληπτική μάθηση και ανάπτυξη : Η Οδύσσεια της Eleanor J. Gibson Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Μια οικολογική προσέγγιση στην αντιληπτική μάθηση και ανάπτυξη Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Από την ψυχοφυσική στην οικολογική ψυχολογία : Σταθμοί στη ζωή και στο επιστημονικό έργο του James J. Gibson Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Η οικολογική προσέγγιση στην οπτική αντίληψη Μετάφραση, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Η έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση : Τόμος Β - Ψυχολογικές και κοινωνικές προσεγγίσεις Συγγραφέας Τυπωθήτω Χαρτόδετο
1997 Ατομικές διαφορές μαθητών και εναλλακτικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Ο ρόλος του πλαισίου στην ανθρώπινη επικοινωνία, την εκπαίδευση και την κοινωνικο-ηθική μάθηση : Η οικοσωματική-βιωματική προσέγγιση ως εναλλακτική πρόταση στο γνωστικισμό: Προς μια βιωματική, ευρετική και επικοινωνιακή ψυχοπαιδαγωγική Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Ένταξη & Εκπαίδευση Ευάλωτων & Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2024 Θέατρο στην εκπαίδευση: Σύγχρονες τάσεις, εξελίξεις και προοπτικές Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2022 Η Παιδεία παίζει : Βασικές αρχές παιχνιδιού για Γονείς και Εκπαιδευτικούς Δίσιγμα Χαρτόδετο
2022 Αναπηρία & Ψυχική Υγεία : Διαφορετικές προσεγγίσεις σε μη τυπικούς πληθυσμούς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2019 Αναπηρία και Κοινωνία : Σύγχρονες Θεωρητικές Προκλήσεις και Ερευνητικές Προοπτικές Τζιόλα Σκληρόδετο
2018 Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση : Προκλήσεις και Προοπτικές Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2016 Πλαίσιο, σώμα, βίωμα, αναπαραστάσεις : θεμελιώδη ζητήματα ψυχολογίας και ψυχοπαιδαγωγικής Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2016 Πρακτικές και όρια της διαλογικότητας στον Μιχαήλ Μπαχτίν : Εφαρμογές στην ψυχολογία, την εκπαίδευση, την τέχνη και τον πολιτισμό Opportuna Χαρτόδετο
2014 Δυνατότητες και Όρια Μίξης των Μεθοδολογιών στην Κοινωνική, Ψυχολογική και Εκπαιδευτική Έρευνα Εκδοτικός Όμιλος Ίων Χαρτόδετο
2011 Βίωμα, μεταφορά και πολυτροπικότητα : Εφαρμογές στην επικοινωνία, την εκπαίδευση, τη μάθηση και τη γνώση Νησίδες Χαρτόδετο
2009 Από την ψυχοπαθολογία στο νόημα ζωής Πεδίο Χαρτόδετο
2009 Τέχνη, παιχνίδι, αφήγηση : Ψυχολογικές και ψυχοπαιδαγωγικές διαστάσεις Τόπος Χαρτόδετο
2008 Ενσώματος νους, πλαισιοθετημένη γνώση και εκπαίδευση : Προσεγγίζοντας την ποιητική και τον πολιτισμό του σκεπτόμενου σώματος: διεπιστημονικές προσεγγίσεις Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Η οικολογική προσέγγιση στην αντιληπτική μάθηση και ανάπτυξη : Η Οδύσσεια της Eleanor J. Gibson Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Από την ψυχοφυσική στην οικολογική ψυχολογία : Σταθμοί στη ζωή και στο επιστημονικό έργο του James J. Gibson Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Η έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση : Τόμος Β - Ψυχολογικές και κοινωνικές προσεγγίσεις Τυπωθήτω Χαρτόδετο
1997 Ατομικές διαφορές μαθητών και εναλλακτικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Ο ρόλος του πλαισίου στην ανθρώπινη επικοινωνία, την εκπαίδευση και την κοινωνικο-ηθική μάθηση : Η οικοσωματική-βιωματική προσέγγιση ως εναλλακτική πρόταση στο γνωστικισμό: Προς μια βιωματική, ευρετική και επικοινωνιακή ψυχοπαιδαγωγική Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2002 Η οικολογική προσέγγιση στην οπτική αντίληψη Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Σώμα, Βίωμα, Ταυτότητα και Διαδικασίες Κοινωνικοποίησης και Μάθησης : στην εποχή των ραγδαίων αλλαγών και της σύγχρονης κρίσης Δίσιγμα Χαρτόδετο
2017 Το Σώμα ως Τόπος Πληροφορίας, Μάθησης και Γνώσης : Νέες Προοπτικές στην Επιστημολογία και Μεθοδολογία της Ποιοτικής Έρευνας Δίσιγμα Χαρτόδετο
2017 Το σώμα ως τόπος βιωμάτων, ταυτοτήτων και κοινωνικών νοημάτων Οκτώ Χαρτόδετο
2016 Πρακτικές και όρια της διαλογικότητας στον Μιχαήλ Μπαχτίν : Εφαρμογές στην ψυχολογία, την εκπαίδευση, την τέχνη και τον πολιτισμό Opportuna Χαρτόδετο
2015 Η απούσα παρουσία του σώματος και του βιώματος στις διαδικασίες εκπαίδευσης, μάθησης και ανάπτυξης Τόπος Χαρτόδετο
2015 Βίωμα και βασισμένες στην τέχνη μέθοδοι έρευνας : Επιστημολογικά-μεθοδολογικά ζητήματα και νέες προοπτικές Νησίδες Χαρτόδετο
2011 Βίωμα, μεταφορά και πολυτροπικότητα : Εφαρμογές στην επικοινωνία, την εκπαίδευση, τη μάθηση και τη γνώση Νησίδες Χαρτόδετο
2011 Κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμικές προσεγγίσεις στην ψυχολογία και την εκπαίδευση Διάδραση Χαρτόδετο
2011 Λογοτεχνία, διαλογικότητα, ψυχολογία : Κριτικές προσεγγίσεις Διάδραση Χαρτόδετο
2010 Ποιοτική Έρευνα στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση : Επιστημολογικά, μεθοδολογικά και ηθικά ζητήματα Τόπος Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Ποιοτική έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες : Επιστημολογικά, μεθοδολογικά και ηθικά ζητήματα Τόπος Χαρτόδετο
2009 Τέχνη, παιχνίδι, αφήγηση : Ψυχολογικές και ψυχοπαιδαγωγικές διαστάσεις Τόπος Χαρτόδετο
2008 Ενσώματος νους, πλαισιοθετημένη γνώση και εκπαίδευση : Προσεγγίζοντας την ποιητική και τον πολιτισμό του σκεπτόμενου σώματος: διεπιστημονικές προσεγγίσεις Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Η οικολογική προσέγγιση στην αντιληπτική μάθηση και ανάπτυξη : Η Οδύσσεια της Eleanor J. Gibson Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Μια οικολογική προσέγγιση στην αντιληπτική μάθηση και ανάπτυξη Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Από την ψυχοφυσική στην οικολογική ψυχολογία : Σταθμοί στη ζωή και στο επιστημονικό έργο του James J. Gibson Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Η οικολογική προσέγγιση στην οπτική αντίληψη Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Ατομικές διαφορές μαθητών και εναλλακτικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Ο ρόλος του πλαισίου στην ανθρώπινη επικοινωνία, την εκπαίδευση και την κοινωνικο-ηθική μάθηση : Η οικοσωματική-βιωματική προσέγγιση ως εναλλακτική πρόταση στο γνωστικισμό: Προς μια βιωματική, ευρετική και επικοινωνιακή ψυχοπαιδαγωγική Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα