Δυνατότητες και Όρια Μίξης των Μεθοδολογιών στην Κοινωνική, Ψυχολογική και Εκπαιδευτική Έρευνα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-508-074-7
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 42.40 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 933 γρ., 560 σελ.
Περιγραφή

Βασικός στόχος του συλλογικού αυτού έργου αποτελεί ο κριτικός στοχασμός πάνω σε καίρια θεωρητικά, επιστημολογικά, ηθικά και κυρίως μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένες ποιοτικές μεθοδολογίες και μεθόδους στην κοινωνική, ψυχολογική και εκπαιδευτική έρευνα. Κύριος άξονας προβληματισμού είναι οι δυνατότητες δημιουργικού συνδυασμού, μείξης ή σύνθεσης μιας ποικιλίας μεθοδολογιών έρευνας (ποιοτικών, ποσοτικών) και κατά συνέπεια διεύρυνσης και εμπλουτισμού του ερευνητικού σχεδιασμού. Εξετάζονται η έννοια, οι βασικές παραδοχές, οι θέσεις και οι προσεγγίσεις, καθώς και οι δυνατότητες και τα όρια αυτής της μεθοδολογικής -ερευνητικής προοπτικής μείξης. Επιχειρείται επίσης, στο πλαίσιο μείξης συγκεκριμένων μεθοδολογιών και μεθόδων, να αναδειχτούν οι σκοποί ή λογική συνδυασμού ή μείξης τους, διατυπώνοντας τους λόγους που αυτή είναι απαραίτητη.

Συνοπτικά Περιεχόμενα:


ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ?ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ «ΠΑΡΑ?ΕΙΓΜΑΤΑ» ΜΕΙΞΗΣ Τ?Ν ΜΕΘΟ?ΟΛΟΓΙ?Ν/ΜΕΘΟ??Ν ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ?ΝΙΚΗ,ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ?ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓ?ΓΗ - ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΙΞΗΣ Τ?Ν ΜΕΘΟ?ΟΛΟΓΙ?Ν/ ΜΕΘΟ??Ν ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ?ΝΙΚΗ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ?ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΘΕ?ΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕ?ΙΟΥ (Μάριος Α. Πουρκός)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ TOY ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΜΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Μάριος Α. Πουρκός).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΥΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΑΡΥΒΔΗ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ TO ΧΑΜΕΝΟ «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ» (Άννα Λυδάκη)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - TO ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ» ΕΡΕΥΝΑΣ: ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΑΙΡΕΣΗ; (Ιωάννης Ε. Πυργιωτάκης)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Ή ΠΟΙΗΣΗ; ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (Άννα Λυδάκη)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΜΙΚΡΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΣΗ: Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΕΦΥΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (Μάνος Σαββάκης)

ΜΕΡΟΣ II: ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΙΚΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - Η ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙ «ΡΙΖΙΚΗΣ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ» ΣΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ Ή ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ (Γιώργος Τσιώλης)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΙΚΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ: Ο ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Στεφανία Καλογεράκη)

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΜΕΙΚΤΗΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΜΕΘΟ?ΟΣ, ΑΞΙΕΣ, ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: ΜΕΘΟ?ΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 – Ο ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ?Σ ΕΡΕΥΝ?ΜΕΝΟΣ: Η ?ΙΠΛΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ  (Πόπη Πηγιάκη)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: ΑΝΑΖΗΤ?ΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  (Εύα Φραγκιαδάκη)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 - ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  (Παρασκευή Δεληκάρη)

ΜΕΡΟΣ IV: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΙΞΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ / ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ: ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΣ TON ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ-ΔΡΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 - ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ-ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (Ελένη Κατσαρού)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 - Η ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ-ΔΡΑΣΗ  (Βασίλης Τσάφος)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 - Η ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΕΡΕΥΝΑ-ΔΡΑΣΗ: ΑΥΤΟΝΟΗΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ;  (Ελευθέριος Βεκρής)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 - Η ΜΕΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ-ΔΡΑΣΗ: ΛΟΓΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

(ΣοφίαΑυγητίδου)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 - Η ΕΡΕΥΝΑ-ΔΡΑΣΗ ΥΠΟ TO ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΛΟΠΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

(Φιλία Ίσαρη & Αγγελική Πολύζου)

 

ΜΕΡΟΣ V: ΜΕΙΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ/ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 - Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΩΣ ΜΕΙΚΤΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (Κυριάκος Μπονίδης)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 - ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ TOY ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (Ευγενία Παγκουρέλια & Μαρία Παπαδοπούλου)

ΜΕΡΟΣ VI: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ / ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 - ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΥΛΙΚΕΣ-ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (Μιχάλης Κοντοπόδης)

ΚΕΦΑΔΑΙΟ 20 - Η ΕΤΕΡΟΓΛΩΣΣΙΑ TOY ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΕΙΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ (Γιάννης Ζαϊμάκης)

περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο:

http://www.iwn.gr/product.asp?catid=17482


Add: 2014-07-15 08:44:25 - Upd: 2024-06-05 11:43:53