Ο ρόλος του πλαισίου στην ανθρώπινη επικοινωνία, την εκπαίδευση και την κοινωνικο-ηθική μάθηση
Η οικοσωματική-βιωματική προσέγγιση ως εναλλακτική πρόταση στο γνωστικισμό: Προς μια βιωματική, ευρετική και επικοινωνιακή ψυχοπαιδαγωγική
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-0660-2
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 23.89 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 479 σελ.
Περιγραφή

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να ενισχύσει την αντίληψη ή επίγνωση σχετικά με τους παράγοντες του πλαισίου που υπεισέρχονται σε διάφορες διαδικασίες της ανθρώπινης δραστηριότητας. Συγκεκριμένα: στην ερμηνεία και την κατανόηση των ανθρώπινων επικοινωνιακών πράξεων, στη διαμόρφωση της κοινωνικο - ηθικής συνείδησης και συμπεριφοράς, στην ανάπτυξη της προσωπικής ταυτότητας και την ανάδυση του εαυτού, στη διαμόρφωση του διαπροσωπικού στιλ συμπεριφοράς, στις διαδικασίες απόκτησης της γνώσης, στη διαμόρφωση της καθημερινής ανθρώπινης εμπειρίας και του προσωπικού ή υποκειμενικού βιώματος, στις διαδικασίες εκπαίδευσης και μάθησης και γενικότερα, στην ανάπτυξη των λειτουργικών συζεύξεων μεταξύ του εγκεφάλου και του περιβάλλοντος.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Λίγα λόγια για τη Σειρά
Πρόλογος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γνωστικισμός και ανθρώπινη εμπειρία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η Ψυχολογία ως οικο-σωματική - βιωματική επιστήμη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ρόλος του πλαισίου στην ερμηνεία και την κατανόηση των επικοινωνιακών πράξεων και τα στιλ διαπροσωπικής συμπεριφοράς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Κοινωνική αλληλεπίδραση, εαυτός και κοινωνικο-ηθική μάθηση: Από τα πλαίσια στα σενάρια και την αφήγηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Οικο-σωματική - βιωματική προσέγγιση και η ασυμμετρική λειτουργία του εγκεφάλου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ρόλος του πλαισίου στην ερευνητική - γνωστική διαδικασία, στην εκπαίδευση και στη μάθηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τα μηνύματα του πλαισίου και το υποκειμενικό βίωμα του σύγχρονου ανθρώπου
Ο κοινωνικός και ψυχοπαιδαγωγικός ρόλος του πλαισίου και η οικο - σωματική - βιωματική προσέγγιση στην Ψυχολογία: Κάτι σαν επίλογος
Βιβλιογραφία

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-06-05 11:43:53