Ατομικές διαφορές μαθητών και εναλλακτικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-0677-0
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 24.19 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 463 σελ.
Περιγραφή

Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζονται εργασίες που είχαν αποτελέσει αντικείμενο ειδικής συζήτησης σε διάφορες επιστημονικές δραστηριότητες, μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης να διασυνδεθεί με τις κοινότητες Ρεθύμνου και Χανίων και να συμβάλει στη μελέτη ζωτικών παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών προβλημάτων, αλλά και στα πλαίσια των προσπαθειών του να βοηθήσει στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης, παίρνοντας αφορμή από τις κινητοποιήσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Βασικός στόχος των εργασιών αυτών είναι η ευαισθητοποίηση των γονέων και των εκπαιδευτικών στο θέμα των ατομικών διαφορών και σε μεθόδους και τεχνικές εναλλακτικών ψυχοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων ως επιστημολογικά και ψυχολογικά θεμελιωμένων μεθόδων αξιοποίησης του δημιουργικού δυναμικού των μαθητών στην εκπαιδευτική και μαθησιακή τους διαδικασία, χωρίς να παραβιάζεται η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00