Το Σώμα ως Τόπος Πληροφορίας, Μάθησης και Γνώσης
Νέες Προοπτικές στην Επιστημολογία και Μεθοδολογία της Ποιοτικής Έρευνας
Επιμέλεια κειμένου: Πουρκός, Μάριος Α.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5242-18-3
Δίσιγμα, Θεσσαλονίκη, 10/2017
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 25.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 644 γρ., 368 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Στο συλλογικό αυτό βιβλίο εξετάζονται θεωρητικά και επιστημολογικά-μεθοδολογικά ζητήματα των σχέσεων σώματος, βιώματος, γνώσης και ποιοτικής έρευνας.
Περιγραφή

Στο συλλογικό αυτό βιβλίο εξετάζονται θεωρητικά και επιστημολογικά-μεθοδολογικά ζητήματα των σχέσεων σώματος, βιώματος, γνώσης και ποιοτικής έρευνας.

Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται τα πιο κάτω ζητήματα:

  1. Οι βασικές θεωρητικές κατευθύνσεις ερευνών της ενσώματης στροφής στις κοινωνικές επιστήμες, 
  2. Η έννοια του σώματος ως τόπου σημαντικών πληροφοριών για τη γνωσιακή ερευνητική διαδικασία και τη μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας, 
  3. Οι βασικές αρχές, παραδοχές και έννοιες της οικο-σωματικο-βιωματικής προοπτικής σχετικά με τις διαδικασίες έρευνας, μάθησης και γνώσης, 
  4. Η εγελιανή προσέγγιση για το σώμα, καθώς και αυτές της κοινωνικής φαινομενολογίας, του D.N. Stern, του M. Foucault, της D. Haraway, του M. Merleau-Ponty, του S. Freud, του Μ. Heidegger, κ.ά., 
  5. Η συνέντευξη ως σωματική επικοινωνία, 
  6. Η αναπηρία στο πλαίσιο του σχολείου από την πλευρά του σώματος και πώς η υποκειμενικότητα και οι ιδιότητες του ερευνητή επηρεάζουν και εμπλουτίζουν την έρευνα, 
  7. Η σημασία του σωματικού σχήματος στην προοπτική του «παραδείγματος του Αισθητού» και η σχετιζόμενη με αυτό εξωκαθημερινή εμπειρία στην προσέγγιση της σωματο- ψυχοπαιδαγωγικής του D. Bois και των συνεργατών του στη διαμόρφωση της ενσώματης γνώσης του υποκειμένου και στις δυνατότητες προσωπικής του ανάπτυξης και 
  8. Η θεωρία του βιωματικού ρεαλισμού των G. Lakoff και M. Johnson για το σχηματισμό των εννοιολογικών μεταφορών και οι δυνατότητες διδασκαλίας και μάθησής τους στο σχολείο.

Add: 2018-05-17 09:25:53 - Upd: 2024-06-05 11:43:53