Αναπηρία & Ψυχική Υγεία
Διαφορετικές προσεγγίσεις σε μη τυπικούς πληθυσμούς
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-2336-4
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 12.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ., 195 σελ.
Περιγραφή

Η αναπηρία ως πεδίο επιστημονικού ενδιαφέροντος είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ενώ η εκπαίδευση και η διασφάλιση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρίες συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ο κύριος σκοπός των μελετών και των προγραμμάτων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται στον χώρο της αναπηρίας είναι η διασφάλιση καλής λειτουργικότητας, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη σωματική διάσταση αλλά και στην κοινωνική και ψυχική διάσταση. Το ενδιαφέρον για την αναπηρία μπορεί να ενισχύσει το έργο των ειδικών και κυρίως την ποιότητά του όταν η προσέγγισή της γίνεται μέσα από αυτό το πρίσμα της διαφορετικότητας.
Σε αυτό το βιβλίο παρουσιάζονται κάποια ιδιαίτερα ζητήματα ψυχικής υγείας και λειτουργικότητας σε περιπτώσεις αναπηρίας ή περιορισμένης λειτουργικότητας λόγω συνθηκών. Δεδομένου ότι η ψυχική υγεία έχει καθοριστικό ρόλο στις διαπροσωπικές σχέσεις και στις συμπεριφορές υγείας, στο βιβλίο αυτό θίγονται προκλήσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα λόγω αναπηρίας, στιγματισμού και κοινωνικών προκαταλήψεων, καθώς επίσης η συμπερίληψη και πρόσβαση στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας και θέματα επικοινωνίας και γλώσσας σε μη τυπικούς πληθυσμούς.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
1. Διεπιστημονική αξιολόγηση στην αναπηρία
2. Σύνδεση των προβλημάτων στον εργασιακό χώρο στα άτομα με αναπηρίες με τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό στο λύκειο
3. ΛΟΑΤΚΙ και ψυχική υγεία: σύγχρονες προκλήσεις στην εποχή των ραγδαίων αλλαγών και δυνατότητες ψυχοπαιδαγωγικής πρόληψης και υποστήριξης
4. «Μικρές» και «μεγάλες» μεταβάσεις στην καθημερινότητα του συμπεριληπτικού σχολείου
5. Σύνδρομο Fragile X και γλωσσικές δεξιότητες
6. H χρήση φραστικών ρημάτων (Phrasal verbs) από μη φυσικούς ομιλητές της αγγλικής
7. Σεξουαλικότητα και αναπηρία: Στάσεις και αντιλήψεις της κοινωνίας, στιγματισμός και σεξουαλική αγωγή
8. Μελέτη συνεπειών της επιβάρυνσης των ψυχικών διαταραχών στην ψυχική υγεία των φροντιστών


Add: 2022-05-04 09:23:32 - Upd: 2024-06-05 11:43:53