Ξανθάκη - Καραμάνου, Γεωργία
εγγραφές
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας Μετάφραση, Επιστημονική επιμέλεια Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2021 Δώρα σεμνά : Τιμητικός τόμος για την καθηγήτρια Μάρθα Καρπόζηλου Συγγραφέας University Studio Press Χαρτόδετο
2021 Ἡ Ἀντιρρητικὴ Πραγματεία τοῦ Ἰωάννη Ϛ´ Καντακουζηνοῦ κατὰ τοῦ Ἰωάννη Κυπαρισσιώτη : Προοίμιο & Βιβλίο Α Επιστημονική επιμέλεια, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2021 Βακχυλίδης ο Κείος: Οι επινίκιες ωδές : Αρχαίο κείμενο, μετάφραση, ερμηνευτικά σχόλια Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2017 Τὸ Βυζάντιο κατὰ τοὺς Παλαιολόγειους Χρόνους / Byzantium in the Palaeologan Era : Σχέσεις Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως καὶ Ἀφετηρία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ (Πρακτικὰ Συνεδρίων, Μυστρᾶς 6-8 Νοεμβρίου 2015 καὶ 27-29 Μαΐου 2016) / Relations Between the East and the West and the Origin of Modern Hellenism (Conference Proceedings, Mystras 6-8 November 2015 and 27-29 May 2016) Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2014 Η πρόσληψη της αρχαιότητας στο Βυζάντιο, κυρίως κατά τους παλαιολόγειους χρόνους : Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Σπάρτη 3-5 Νοεμβρίου 2012 Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2014 Το ύφος του αρχαίου ελληνικού πεζού λόγου : Από τον Γοργία στον Ισαίο Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2013 Ευριπίδης: Η εικονογραφία των έργων του Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2012 Θουκυδίδου Αρχαιολογία και Πεντηκονταετία Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2012 Μεσσηνία: Συμβολές στην ιστορία και στον πολιτισμό της Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Παπαζήση Δερματόδετο
2012 Λυσίου Κατά Αγοράτου (13) και Κατά Νικομάχου (30) Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2011 Νίκη και πολιτικός βίος στον Πίνδαρο. Ολυμπιόνικος 12.: Εργοτέλει Ιμεραίω δολιχοδρόμω : Φιλολογικός υπομνηματισμός και ιστορική έποψη της ωδής: Προστίθενται, εν παραρτήματι, κειμενικά θέματα για τις αρχές του επιδεικτικού και του δημηγορικού λόγου Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2010 Η δημοκρατία στην κλασική Αθήνα Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2010 Το ύφος του αρχαίου ελληνικού πεζού λόγου Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2010 Οι δημοκρατικές αρχές των κλασικών χρόνων στους σύγχρονους πολιτικούς θεσμούς : 4ο διεθνές συνέδριο: Ζάππειο Μέγαρο, 26-28 Ιουνίου 2008 Συγγραφέας Διεθνές Ίδρυμα για την Ελληνική Γλώσσα και τον Πολιτισμό Χαρτόδετο
2009 Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2009 Στρατηγική για την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση : Ενναλακτικές προσεγγίσεις Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2009 Πλωτίνος: Προς μια οντολογία του τρόπου Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2008 Αριστοτέλους "Ρητορική" : (Α, Β βιβλία): Αρχαίο κείμενο και μετάφραση, με προσθήκη δύο παραρτημάτων Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2008 Η δίαιτα στον Ιπποκράτη Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Παπαζήση Δερματόδετο
2007 Μονοτονικό: Εμπειρία 24 ετών : Εισηγήσεις ημερίδος αφιερωμένης στο θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και ειδικότερα στον τονισμό αυτής Συγγραφέας Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος Χαρτόδετο
2007 ΧΙΙΙ Διεθνής συνάντηση αρχαίου δράματος 2007: Η γυναίκα στο αρχαίο δράμα : Πρακτικά συμποσίου Συγγραφέας Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών Χαρτόδετο
2006 Ελληνική μυθολογία: Λακωνία Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Παπαζήση Δερματόδετο
2006 Θουκυδίδου αρχαιολογία : Υπομνηματισμός Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Παπαζήση Δερματόδετο
2005 Λόγια και μη λόγια παραθέματα στην κυρίως Ρητορική (Α, Β βιβλία) του Αριστοτέλους Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2004 Δημοσθένους Περί των συμμοριών (14.) και συναφή θέματα αττικής ρητορείας : Κριτική, ερμηνευτική και μεταφραστική προσέγγιση Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2004 Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας Μετάφραση, Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2001 Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας Μετάφραση, Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Παπαζήση Δερματόδετο
1991 Παράλληλες εξελίξεις στη μετακλασσική (4ος π.Χ. αι.) τραγωδία και κωμωδία Συγγραφέας Καρδαμίτσα Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Δώρα σεμνά : Τιμητικός τόμος για την καθηγήτρια Μάρθα Καρπόζηλου University Studio Press Χαρτόδετο
2017 Τὸ Βυζάντιο κατὰ τοὺς Παλαιολόγειους Χρόνους / Byzantium in the Palaeologan Era : Σχέσεις Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως καὶ Ἀφετηρία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ (Πρακτικὰ Συνεδρίων, Μυστρᾶς 6-8 Νοεμβρίου 2015 καὶ 27-29 Μαΐου 2016) / Relations Between the East and the West and the Origin of Modern Hellenism (Conference Proceedings, Mystras 6-8 November 2015 and 27-29 May 2016) Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2010 Οι δημοκρατικές αρχές των κλασικών χρόνων στους σύγχρονους πολιτικούς θεσμούς : 4ο διεθνές συνέδριο: Ζάππειο Μέγαρο, 26-28 Ιουνίου 2008 Διεθνές Ίδρυμα για την Ελληνική Γλώσσα και τον Πολιτισμό Χαρτόδετο
2009 Στρατηγική για την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση : Ενναλακτικές προσεγγίσεις Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2007 Μονοτονικό: Εμπειρία 24 ετών : Εισηγήσεις ημερίδος αφιερωμένης στο θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και ειδικότερα στον τονισμό αυτής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος Χαρτόδετο
2007 ΧΙΙΙ Διεθνής συνάντηση αρχαίου δράματος 2007: Η γυναίκα στο αρχαίο δράμα : Πρακτικά συμποσίου Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών Χαρτόδετο
1991 Παράλληλες εξελίξεις στη μετακλασσική (4ος π.Χ. αι.) τραγωδία και κωμωδία Καρδαμίτσα Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2004 Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2001 Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας Εκδόσεις Παπαζήση Δερματόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2021 Ἡ Ἀντιρρητικὴ Πραγματεία τοῦ Ἰωάννη Ϛ´ Καντακουζηνοῦ κατὰ τοῦ Ἰωάννη Κυπαρισσιώτη : Προοίμιο & Βιβλίο Α Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2021 Βακχυλίδης ο Κείος: Οι επινίκιες ωδές : Αρχαίο κείμενο, μετάφραση, ερμηνευτικά σχόλια Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2017 Τὸ Βυζάντιο κατὰ τοὺς Παλαιολόγειους Χρόνους / Byzantium in the Palaeologan Era : Σχέσεις Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως καὶ Ἀφετηρία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ (Πρακτικὰ Συνεδρίων, Μυστρᾶς 6-8 Νοεμβρίου 2015 καὶ 27-29 Μαΐου 2016) / Relations Between the East and the West and the Origin of Modern Hellenism (Conference Proceedings, Mystras 6-8 November 2015 and 27-29 May 2016) Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2014 Η πρόσληψη της αρχαιότητας στο Βυζάντιο, κυρίως κατά τους παλαιολόγειους χρόνους : Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Σπάρτη 3-5 Νοεμβρίου 2012 Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2014 Το ύφος του αρχαίου ελληνικού πεζού λόγου : Από τον Γοργία στον Ισαίο Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2013 Ευριπίδης: Η εικονογραφία των έργων του Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2012 Θουκυδίδου Αρχαιολογία και Πεντηκονταετία Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2012 Μεσσηνία: Συμβολές στην ιστορία και στον πολιτισμό της Εκδόσεις Παπαζήση Δερματόδετο
2012 Λυσίου Κατά Αγοράτου (13) και Κατά Νικομάχου (30) Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2011 Νίκη και πολιτικός βίος στον Πίνδαρο. Ολυμπιόνικος 12.: Εργοτέλει Ιμεραίω δολιχοδρόμω : Φιλολογικός υπομνηματισμός και ιστορική έποψη της ωδής: Προστίθενται, εν παραρτήματι, κειμενικά θέματα για τις αρχές του επιδεικτικού και του δημηγορικού λόγου Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2010 Η δημοκρατία στην κλασική Αθήνα Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2010 Το ύφος του αρχαίου ελληνικού πεζού λόγου Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2009 Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2009 Πλωτίνος: Προς μια οντολογία του τρόπου Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2008 Αριστοτέλους "Ρητορική" : (Α, Β βιβλία): Αρχαίο κείμενο και μετάφραση, με προσθήκη δύο παραρτημάτων Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2008 Η δίαιτα στον Ιπποκράτη Εκδόσεις Παπαζήση Δερματόδετο
2006 Ελληνική μυθολογία: Λακωνία Εκδόσεις Παπαζήση Δερματόδετο
2006 Θουκυδίδου αρχαιολογία : Υπομνηματισμός Εκδόσεις Παπαζήση Δερματόδετο
2005 Λόγια και μη λόγια παραθέματα στην κυρίως Ρητορική (Α, Β βιβλία) του Αριστοτέλους Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2004 Δημοσθένους Περί των συμμοριών (14.) και συναφή θέματα αττικής ρητορείας : Κριτική, ερμηνευτική και μεταφραστική προσέγγιση Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2004 Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2001 Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας Εκδόσεις Παπαζήση Δερματόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα