Ελληνική μυθολογία: Λακωνία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-2019-3
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 60.42 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
18 x 25 εκ., 1,879 γρ., 920 σελ.
Περιγραφή

Η "Ελληνική μυθολογία - Λακωνία" είναι ένα έργο στο οποίο αποτυπώνεται ζωντανά ο πολύχρωμος και πολύμορφος καμβάς της τοπικής μυθολογίας με ένα τρόπο απλό, εύληπτο αλλά και τεκμηριωμένο. Αναμφισβήτως έρχεται να συμπληρώσει ένα υπαρκτό κενό στη σχετική βιβλιογραφία, αφού έως τώρα δεν υπήρχε παρόμοια προσέγγιση μυθολογικών θεμάτων.
Συγκεκριμένα, παρονσιάζονται όλες οι πτυχές πον φωτίσουν τον μυθόκοσμο της περιοχής αυτής, χωρίς βέβαια, να οριοθετείται το χρονικό πλαίσιο μιας αυστηρά ορισμένης εποχής. Πρόθεση των συγγραφέων είναι να σχηματίσει ο αναγνώστης μια ολοκληρωμένη εικόνα για το λακωνικό πάνθεον. Γι` αυτό, το υλικό επεκτείνεται σε ένα μεγάλο χώρο της θρησκευτικής τελετουργίας και της λατρευτικής τυπολογίας. Έτσι, οι άξονες γύρω από τους οποίους κινείται η θεματολογία είναι η λατρεία των θεών και των ηρώων. Αντιστοίχως, διαρθρώνεται και ο κύκλος της θεϊκής μυθολογίας και ο κύκλος της ηρωολατρίας. [...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Β. ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Γ. ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΟΤΗΤΕΣ)
Δ. ΗΡΩΕΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ
Ε. ΗΡΩΟΛΑΤΡΙΑ
ΣΤ. ΓΙΟΡΤΕΣ
Ζ. ΑΓΩΝΕΣ
Η. ΧΟΡΟΙ
Θ. ΘΥΣΙΕΣ
Ι. ΜΑΝΤΙΚΗ - ΜΑΝΤΕΙΣ
ΙΑ. ΠΗΓΕΣ - ΚΡΗΝΕΣ
ΙΒ. ΑΣΥΛΙΑ
ΙΓ. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
SUMMARY
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΕΙΚΟΝΕΣ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00