Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-1790-2
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 44.52 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
18 x 25 εκ., 1,443 γρ., 605 σελ.
τ. 2
Περιγραφή

"Το ενδιαφέρον των συγγραφέων της "Ιστορίας της Ελληνικής Λογοτεχνίας" εστιάζεται στη συνέχεια και στη διαχρονικότητα της ελληνικής λογοτεχνικής παραδόσεως. Η βιβλιογραφία προσφέρεται με επάρκεια στις υποσημειώσεις και ανά κεφάλαιο στο τέλος.
Πρόκειται για έργο αναφοράς που χαρακτηρίζεται για τη σαφήνεια και τη θεματική ευρύτητα. Συνιστά μία ανεκτίμητη αφετηρία για τη γνώση της αρχαίας γραμματείας".
(Andrew T. Faulkner, Classical Association (2002) 364-365)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ. ΞΑΝΘΑΚΗ-ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Η ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΑΚΤΙΟ
Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΑΠO ΤΗΝ SUZANNE SAΪD
VII. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
VIII. ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ
IX. Η ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
X. H ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ
ΧΙ. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΧΙΙ. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΤΙΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΩΝ ΑΠO ΤΗΝ SUZANNE SAΪD
ΧΙΙΙ. Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ
ΧΙV. ΣΤΡΑΒΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΥΣ Ή Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
XV. Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
XVI. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΩΝ: ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
ΧVII. Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΟΦΙΣΤΙΚΗ: Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ
ΧVIII. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ
XIX. ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ, ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΜΥΘΟΓΡΑΦΟΙ
ΧΧ. ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
Η ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΤΟΝ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟ
Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ SUZANNE SAΪD
ΧΧΙ. Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ
ΧΧΙΙ. ΕΘΝΙΚΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ «ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ»
ΧΧΙΙΙ. ΕΘΝΙΚΟΙ ΡΗΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟ TON ΑLAIN LE BOULLUEC
ΧXIV. ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ. ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ «ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ» ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
XXV. ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΔΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΧΧVI. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΧΧVII. ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Η ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΟΙ ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ
Η ΜΟΝΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΛΑΤΩΝΙΖΟΝΤΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
ΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
ΚΑΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΗΡΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ SUZANNE SAΪD
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΙΚΟΝΕΣ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:20:54