Ἡ Ἀντιρρητικὴ Πραγματεία τοῦ Ἰωάννη Ϛ´ Καντακουζηνοῦ κατὰ τοῦ Ἰωάννη Κυπαρισσιώτη
Προοίμιο & Βιβλίο Α
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-3729-0
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 5/2021
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 40.28 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 686 σελ.
τ. 1
Περιγραφή

Τὸ ἐκδοθὲν δίτομο ἔργο περιλαμβάνει τὴν κριτικὴ ἔκδοση τοῦ Προοιμίου καὶ τῶν δύο πρώτων Βιβλίων τῆς Ἀντιρρητικῆς πραγματείας τοῦ Ἰωάννη Ϛ´ Καντακουζηνοῦ. Ὡς μοναχὸς πλέον μὲ τὸ ψευδώνυμο Χριστόδουλος συγγράφει τὸ ἔτος 1367 ἕνα ἐκτενέστατο θεολογικὸ κείμενο, γιὰ νὰ στηλιτεύσει καὶ νὰ καταρρίψει τὴν ἀντιπαλαμικὴ θεολογία. Ἐπιλέγει τὰ τέσσερα πρῶτα βιβλία «Κατὰ τῆς τῶν Παλαμιτῶν αἱρέσεως» τοῦ Ἰωάννη Κυπαρισσιώτη, δηλαδὴ τὸ κατ’ ἐξοχὴν ἀντιπαλαμικὸ κείμενο τῆς ἐποχῆς, τὸ παραθέτει αὐτολεξεὶ καὶ ἐπιχειρεῖ μὲ συστηματικὸ τρόπο νὰ τὸ ἀνατρέψει. Πρόκειται, συνεπῶς, γιὰ δύο ἔργα, τὸ ἕνα μέσα στὸ ἄλλο, ἕνα εἶδος θεολογικοῦ διαλόγου, ὁ ὁποῖος ἀποτυπώνει μὲ πληρότητα καὶ ἀκρίβεια τὴν ἐπιχειρηματολογία τῶν δύο ἀντιμαχόμενων παρατάξεων καὶ ἐμπλουτίζει τὴν ἀντιρρητικὴ γραμματεία τοῦ ΙΔ´ αἰ., δεδομένου ὅτι ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ κατ’ ἐξοχὴν κείμενα ὑπερασπίσεως τῆς παλαμικῆς διδασκαλίας.


Add: 2022-01-11 21:59:48 - Upd: 2022-03-21 13:47:54