Η πρόσληψη της αρχαιότητας στο Βυζάντιο, κυρίως κατά τους παλαιολόγειους χρόνους
Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Σπάρτη 3-5 Νοεμβρίου 2012
The reception of antiquity in Byzantium, with emphasis on the palaeologan era
Συλλογικό έργο
Επιμέλεια κειμένου: Ξανθάκη - Καραμάνου, Γεωργία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-3007-9
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 33.92 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
17 x 24 εκ., 394 σελ.

Add: 2015-06-27 23:28:47 - Upd: 2024-04-29 16:27:02