Η δημοκρατία στην κλασική Αθήνα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-2399-6
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 9/2010
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 15.90 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
17 x 24 εκ., 502 γρ., 164 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό εκδίδεται με μια διπλή προειδοποίηση. Πρώτον, δεν μπορεί να υπάρχει απόλυτα ευκρινής παρουσίαση της αθηναϊκής δημοκρατίας. Ο συγγραφέας εισάγει μια σειρά προκαταλήψεων, οι οποίες επηρεάζουν με ποικίλους τρόπους την παρουσίαση. Οι δικές μου προκαταλήψεις θα είναι αρκετά ευδιάκριτες. Δεύτερον, η έκταση αυτού του βιβλίου σημαίνει αναπόφευκτα παραλείψεις και συμπτύξεις, οι οποίες πιθανώς δώσουν την ψευδαίσθηση σταθερότητας σε ζητήματα δυσδιάκριτα, ασαφή και επίμαχα. Ελπίζω ότι η βασική προσέγγιση που υιοθετώ θα επιτρέψει στους αναγνώστες να προχωρήσουν πέρα από τη δική μου αφήγηση. Όπου είναι δυνατόν έχω χρησιμοποιήσει παραθέματα αρχαίων κειμένων, προκειμένου να διευκολύνω την πρόσβαση στις αρχαίες πηγές· σε άλλα σημεία έχω συμπεριλάβει όσες περισσότερες παραπομπές μπορούσα. Ελπίζω ότι η συσσώρευση των πολυπληθών παραπομπών θα αντισταθμιστεί από την αυτονομία που επιτρέπει στον αναγνώστη. Οι πηγές είναι ευεξήγητες, και οι ελάχιστες εξαιρέσεις περιέχονται στις Προτάσεις για Περαιτέρω βιβλιογραφία στο τέλος. [...]

(από τον πρόλογο του συγγραφέα)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ
1. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
2. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Ι: Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-ΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
4. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΙΙ: ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
5. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΙΙΙ: ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
6. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΙV: ΤΟΠΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. ΟΙ ΔΗΜΟΙ
7. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ V: Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
8. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΡΙΤΙΚΟΙ ΤΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:29:19