Πολέμης, Ιωάννης
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Βέλθανδρος και Χρυσάντζα Επιστημονική επιμέλεια Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη Χαρτόδετο
2023 Οι βίοι του Αγίου Μελετίου του νέου : Παράρτημα: Ο βίος του αγίου Γρηγορίου επισκόπου Άσσου Συγγραφέας Κανάκη Χαρτόδετο
2022 Αρχαιοελληνικές Τραγωδίες : ΔΟΜΝΑ ΑΒΕΛ Μετάφραση, Εισαγωγή, Σημειώσεις Αρμός Χαρτόδετο
2021 Καλλίμαχος και Χρυσορρόη Επιμέλεια κειμένου Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη Χαρτόδετο
2021 Δώρα σεμνά : Τιμητικός τόμος για την καθηγήτρια Μάρθα Καρπόζηλου Συγγραφέας, Επιστημονική επιμέλεια University Studio Press Χαρτόδετο
2021 Ο αρχοντoχωριάτης Μετάφραση Παρά Πέντε Χαρτόδετο
2020 Κείμενα για την Ελλάδα στην περίοδο των Κομνηνών : Ένας λόγος του Νικολάου Καταφλώρον και δύο ποιήματα του Ευθυμίου Τορνίκη Μετάφραση, Εισαγωγή, Σημειώσεις, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2018 Ανθολόγιο βυζαντινής πεζογραφίας : Νικηφόρου Βρυεννίου " Ὕλη Ἱστορίας", Βίοι ὁσίων Γεωργίου Χωζιβίτου, Ἀντωνίου τοῦ Νέου καὶ ἁγίου Δημητριανοῦ ἐπισκόπου Χύτρων, Προκοπίου Σοφιστοῦ Γάζης "Ρητορικὰ ἔργα καὶ ἐπιστολές" Συγγραφέας, Μετάφραση Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2018 Οι Βίοι του Αγίου Μελετίου του νέου Συγγραφέας Κανάκη Χαρτόδετο
2017 Προκοπίου Σοφιστού Γάζης - Ανθολόγιον Μετάφραση, Εισαγωγή, Σημειώσεις, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2017 Τὸ Βυζάντιο κατὰ τοὺς Παλαιολόγειους Χρόνους / Byzantium in the Palaeologan Era : Σχέσεις Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως καὶ Ἀφετηρία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ (Πρακτικὰ Συνεδρίων, Μυστρᾶς 6-8 Νοεμβρίου 2015 καὶ 27-29 Μαΐου 2016) / Relations Between the East and the West and the Origin of Modern Hellenism (Conference Proceedings, Mystras 6-8 November 2015 and 27-29 May 2016) Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2017 Χριστοφόρος Μυτιληναῖος - Στίχοι Διάφοροι Πρόλογος, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2016 Ένας Έλληνας εξόριστος στην Μάλτα του Δωδέκατου αιώνα : Το ποίημα του Ελληνικού κώδικα της εθνικής βιβλιοθήκης της Μαδρίτης 4577. Νέα κριτική έκδοση, με μετάφραση και σημειώσεις. Συγγραφέας Κανάκη Χαρτόδετο
2016 Βυζαντινά υμνογραφικά και αγιολογικά κείμενα Συγγραφέας Κανάκη Χαρτόδετο
2013 Θεόδωρος Μετοχίτης : Βυζάντιος -έπαινος Κωνσταντινουπόλεως Μετάφραση, Εισαγωγή, Σχόλια Ζήτρος Χαρτόδετο
2012 Τριαντάφυλλα και γιασεμιά : Τιμητικός τόμος για την Ελένη Πολίτου - Μαρμαρινού Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2011 Μύρα και μοίρα : Τιμητικός τόμος για την Βούλα Ιω. Λαμπροπούλου Συγγραφέας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Χαρτόδετο
2007 Ευκαρπίας έπαινος : Αφιέρωμα στον καθηγητή Παναγιώτη Δ. Μαστροδημήτρη Συγγραφέας Πορεία Δερματόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Οι βίοι του Αγίου Μελετίου του νέου : Παράρτημα: Ο βίος του αγίου Γρηγορίου επισκόπου Άσσου Κανάκη Χαρτόδετο
2021 Δώρα σεμνά : Τιμητικός τόμος για την καθηγήτρια Μάρθα Καρπόζηλου University Studio Press Χαρτόδετο
2018 Ανθολόγιο βυζαντινής πεζογραφίας : Νικηφόρου Βρυεννίου " Ὕλη Ἱστορίας", Βίοι ὁσίων Γεωργίου Χωζιβίτου, Ἀντωνίου τοῦ Νέου καὶ ἁγίου Δημητριανοῦ ἐπισκόπου Χύτρων, Προκοπίου Σοφιστοῦ Γάζης "Ρητορικὰ ἔργα καὶ ἐπιστολές" Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2018 Οι Βίοι του Αγίου Μελετίου του νέου Κανάκη Χαρτόδετο
2017 Τὸ Βυζάντιο κατὰ τοὺς Παλαιολόγειους Χρόνους / Byzantium in the Palaeologan Era : Σχέσεις Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως καὶ Ἀφετηρία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ (Πρακτικὰ Συνεδρίων, Μυστρᾶς 6-8 Νοεμβρίου 2015 καὶ 27-29 Μαΐου 2016) / Relations Between the East and the West and the Origin of Modern Hellenism (Conference Proceedings, Mystras 6-8 November 2015 and 27-29 May 2016) Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
2016 Ένας Έλληνας εξόριστος στην Μάλτα του Δωδέκατου αιώνα : Το ποίημα του Ελληνικού κώδικα της εθνικής βιβλιοθήκης της Μαδρίτης 4577. Νέα κριτική έκδοση, με μετάφραση και σημειώσεις. Κανάκη Χαρτόδετο
2016 Βυζαντινά υμνογραφικά και αγιολογικά κείμενα Κανάκη Χαρτόδετο
2012 Τριαντάφυλλα και γιασεμιά : Τιμητικός τόμος για την Ελένη Πολίτου - Μαρμαρινού Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2011 Μύρα και μοίρα : Τιμητικός τόμος για την Βούλα Ιω. Λαμπροπούλου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Χαρτόδετο
2007 Ευκαρπίας έπαινος : Αφιέρωμα στον καθηγητή Παναγιώτη Δ. Μαστροδημήτρη Πορεία Δερματόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Αρχαιοελληνικές Τραγωδίες : ΔΟΜΝΑ ΑΒΕΛ Αρμός Χαρτόδετο
2021 Ο αρχοντoχωριάτης Παρά Πέντε Χαρτόδετο
2020 Κείμενα για την Ελλάδα στην περίοδο των Κομνηνών : Ένας λόγος του Νικολάου Καταφλώρον και δύο ποιήματα του Ευθυμίου Τορνίκη Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2018 Ανθολόγιο βυζαντινής πεζογραφίας : Νικηφόρου Βρυεννίου " Ὕλη Ἱστορίας", Βίοι ὁσίων Γεωργίου Χωζιβίτου, Ἀντωνίου τοῦ Νέου καὶ ἁγίου Δημητριανοῦ ἐπισκόπου Χύτρων, Προκοπίου Σοφιστοῦ Γάζης "Ρητορικὰ ἔργα καὶ ἐπιστολές" Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2017 Προκοπίου Σοφιστού Γάζης - Ανθολόγιον Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2013 Θεόδωρος Μετοχίτης : Βυζάντιος -έπαινος Κωνσταντινουπόλεως Ζήτρος Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Βέλθανδρος και Χρυσάντζα Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη Χαρτόδετο
2021 Καλλίμαχος και Χρυσορρόη Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη Χαρτόδετο
2021 Δώρα σεμνά : Τιμητικός τόμος για την καθηγήτρια Μάρθα Καρπόζηλου University Studio Press Χαρτόδετο
2020 Κείμενα για την Ελλάδα στην περίοδο των Κομνηνών : Ένας λόγος του Νικολάου Καταφλώρον και δύο ποιήματα του Ευθυμίου Τορνίκη Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2017 Προκοπίου Σοφιστού Γάζης - Ανθολόγιον Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2017 Χριστοφόρος Μυτιληναῖος - Στίχοι Διάφοροι Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα