Ανθολόγιο βυζαντινής πεζογραφίας
Νικηφόρου Βρυεννίου " Ὕλη Ἱστορίας", Βίοι ὁσίων Γεωργίου Χωζιβίτου, Ἀντωνίου τοῦ Νέου καὶ ἁγίου Δημητριανοῦ ἐπισκόπου Χύτρων, Προκοπίου Σοφιστοῦ Γάζης "Ρητορικὰ ἔργα καὶ ἐπιστολές"
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-3433-6
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 11/2018
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 42.40 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 642 σελ.

Add: 2019-03-13 22:19:44 - Upd: 2021-03-17 18:24:21