Ανθολόγιο βυζαντινής πεζογραφίας
Νικηφόρου Βρυεννίου " Ὕλη Ἱστορίας", Βίοι ὁσίων Γεωργίου Χωζιβίτου, Ἀντωνίου τοῦ Νέου καὶ ἁγίου Δημητριανοῦ ἐπισκόπου Χύτρων, Προκοπίου Σοφιστοῦ Γάζης "Ρητορικὰ ἔργα καὶ ἐπιστολές"
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-3433-6
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 11/2018
Ελληνική, Νέα
€ 42.40 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 642 σελ.