Ταρνανίδου, Χριστίνα Ι.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Δίκαιο των άυλων αξιογράφων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Δίκαιο των άυλων αξιογράφων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Ρυθμίσεις εμπορικών εταιρειών : Με έμφαση στους χρηματοοικονομικούς θεσμούς Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Τιμητικός Τόμος Ιωάννη Κ. Ρόκα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Σύγχρονα ζητήματα της οικογενειακής επιχείρησης : 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Σύγχρονα ζητήματα της οικογενειακής επιχείρησης : 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Σύγχρονες Ενεργειακές Αγορές : Θεσμικό πλαίσιο και ελληνική προοπτική Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Σύγχρονες Ενεργειακές Αγορές : Θεσμικό πλαίσιο και ελληνική προοπτική Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Εμπορικό Δίκαιο : Γενικό Μέρος Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Εμπορικό Δίκαιο : Γενικό Μέρος Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η κεφαλαιαγορά : Θεσμικό πλαίσιο, κριτικές παρατηρήσεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2009 Ειδικά δικαιώματα των μετόχων εισηγμένων εταιριών : Οδηγία 2007/36/ΕΚ και η επικείμενη εθνική εναρμόνιση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Η οργανωμένη αγορά : Κοινοτικό δίκαιο και εθνική εναρμόνιση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Συμβάσεις παραγώγων του χρηματοπιστωτικού τομέα : Δογματική και πρακτική θεώρηση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
1998 Συμβάσεις χρηματοοικονομικών ανταλλαγών Swaps Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Δίκαιο των άυλων αξιογράφων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Δίκαιο των άυλων αξιογράφων Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Ρυθμίσεις εμπορικών εταιρειών : Με έμφαση στους χρηματοοικονομικούς θεσμούς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Τιμητικός Τόμος Ιωάννη Κ. Ρόκα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Σύγχρονες Ενεργειακές Αγορές : Θεσμικό πλαίσιο και ελληνική προοπτική Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Σύγχρονες Ενεργειακές Αγορές : Θεσμικό πλαίσιο και ελληνική προοπτική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η κεφαλαιαγορά : Θεσμικό πλαίσιο, κριτικές παρατηρήσεις Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2009 Ειδικά δικαιώματα των μετόχων εισηγμένων εταιριών : Οδηγία 2007/36/ΕΚ και η επικείμενη εθνική εναρμόνιση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Η οργανωμένη αγορά : Κοινοτικό δίκαιο και εθνική εναρμόνιση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Συμβάσεις παραγώγων του χρηματοπιστωτικού τομέα : Δογματική και πρακτική θεώρηση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
1998 Συμβάσεις χρηματοοικονομικών ανταλλαγών Swaps Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2015 Εμπορικό Δίκαιο : Γενικό Μέρος Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Εμπορικό Δίκαιο : Γενικό Μέρος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Σύγχρονα ζητήματα της οικογενειακής επιχείρησης : 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Σύγχρονα ζητήματα της οικογενειακής επιχείρησης : 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο