Η κεφαλαιαγορά
Θεσμικό πλαίσιο, κριτικές παρατηρήσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-272-755-3
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 10/2010
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 70.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
832 σελ.
Περιγραφή

Το παρόν πόνημα σχετικά με την κεφαλαιαγορά αποτελεί μια πλήρη συλλογή των βασικών νομοθετημάτων της κεφαλαιαγοράς τόσο αυτών που σχετίζονται με την προστασία της κεφαλαιαγοράς, όσο και αυτών που αναφέρονται στους συμμετέχοντες της αγοράς αυτής. Σε μια προσπάθεια συστηματικής κατάταξης της ύλης προτιμήθηκε η ένταξη των διατάξεων που αφορούν στην κεφαλαιαγορά σε θεματικές οι οποίες παρουσιάζουν έναν βαθμό ομοιογένειας.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]