Συμβάσεις χρηματοοικονομικών ανταλλαγών Swaps
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-301-401-0
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 1998
Ελληνική, Νέα
€ 9.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 93 σελ.
Περιγραφή

Γίνεται συστηματική προσέγγιση θεμάτων μείζονος ενδιαφέροντος που ανέκυψαν από την πρόσφατη εισαγωγή των συμβάσεων χρηματοοικονομικών συναλλαγών στους κόλπους των ελληνικών τραπεζών και χρηματοπιστωτικών αγορών.