Εμπορικό Δίκαιο
Γενικό Μέρος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-899-4
Ελληνική, Νέα
€ 38.47 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, PDF
480 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα