Ρόκας, Νικόλαος Κ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Οι Αρχές του Ίσου και του Δικαίου - Liber Amicorum Κωνσταντίνου Φ. Καλαβρού : Ουσία και τύπος στην απονομή της δικαιοσύνης Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2023 Τιμητικός τόμος στο Λευτέρη Γ. Σκαλίδη Συγγραφέας Εκδόσεις Ius Σκληρόδετο
2022 Δίκαιο Σημάτων - Ερμηνεία κατ’ άρθρο του Ν. 4679/2020 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Βιομηχανική Ιδιοκτησία & Αθέμιτος Ανταγωνισμός Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Βιομηχανική Ιδιοκτησία & Αθέμιτος Ανταγωνισμός Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Βιομηχανική Ιδιοκτησία & Αθέμιτος Ανταγωνισμός Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Οικονομία - Τεχνολογία - Δίκαιο και Εργασία : Τιμητικός Τόμος Δημήτρη Α. Τραυλού-Τζανετάτου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Τιμητικός Τόμος Παναγιώτη Αλ. Παπανικολάου : Ελευθερία και Δικαιοσύνη στη Σύμβαση Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2019 Εμπορικές εταιρίες Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Αξιόγραφα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Γενικό Μέρος του Εμπορικού Δικαίου - Αξιόγραφα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Νομικά Προβλήματα των Διαδικτυακών Συναλλαγών : 2ο Συνέδριο ΕΜΕΟΔ Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Εμπορικές εταιρίες Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Εμπορικές εταιρίες Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Εμπορικές εταιρίες Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Βιομηχανική Ιδιοκτησία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Βιομηχανική Ιδιοκτησία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Τιμητικός Τόμος Ελίζας Αλεξανδρίδου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Γενικό μέρος εμπορικού δικαίου - αξιόγραφα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Σήματα : Ερμηνεία του Ν 4072/2012 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Αξιόγραφα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Εμπορική νομοθεσία : Γενικό μέρος, βιομηχανική ιδιοκτησία, ελεύθερος ανταγωνισμός Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2012 Εμπορική νομοθεσία : Εταιρίες, αξιόγραφα Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2012 Εμπορική νομοθεσία : Πτωχευτικός κώδικας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2012 Εμπορικές εταιρίες Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Εμπορικός κώδικας : Βασική εμπορική νομοθεσία, ενημέρωση μέχρι και τον ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.12) Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2012 Στοιχεία τραπεζικού δικαίου : Δημόσιο και ιδιωτικό τραπεζικό δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Βιομηχανική ιδιοκτησία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Εμπορικός κώδικας : Βασική εμπορική νομοθεσία Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Εμπορικές εταιρείες Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Εμπορικός Κώδικας. Βασική εμπορική νομοθεσία Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Εμπορικές εταιρείες Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Εμπορικός κώδικας : Βασική εμπορική νομοθεσία: Ενημερωμένος μέχρι 30/11/2005 Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Βιομηχανική ιδιοκτησία Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2004 Εμπορικές εταιρίες Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2004 Η άρνηση παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης αΰλων αγαθών στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Εμπορικός κώδικας : Βασική εμπορική νομοθεσία: Ανατύπωση 2002 με ενημερωτικό συμπλήρωμα μέχρι 31.10.2002 Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Στοιχεία τραπεζικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Αφερεγγυότητα κεφαλαιουχικής εταιρίας και ευθύνη διοικούντων έναντι εταιρικών δανειστών Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Εμπορικός κώδικας : Βασική εμπορική νομοθεσία Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Η οικονομική ανάλυση του πτωχευτικού δικαίου : Εισαγωγή στην οικονομική ανάλυση του δικαίου Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Το δίκαιο των προσωπικών εταιριών : Η ετερόρρυθμη εταιρία: Η αφανής εταιρία: Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ): Η κοινοπραξία: Η επαγγελματική εταιρία Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2001 Το δίκαιο των προσωπικών εταιριών : Η ομόρρυθμη εταιρία Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
1999 Το δικαίωμα στο βιομηχανικό σχέδιο και υπόδειγμα Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Στοιχεία εμπορικού δικαίου : Γενικό μέρος, εμπορικές συμβάσεις Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των σύγχρονων τραπεζικών συναλλαγών Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Στοιχεία πτωχευτικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Αθέμιτος ανταγωνισμός : Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν. 146/14 Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
1996 Δίκαιο σημάτων : Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν. 2239/94 Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1996 Εμπορικές εταιρίες Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1995 Στοιχεία εμπορικού δικαίου : Γενικό μέρος, εμπορικές συμβάσεις Συγγραφέας Σάκκουλα Αφοί Χαρτόδετο
1995 Το εμπορικό μητρώο στο παράδειγμα του μητρώου Α.Ε. Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1995 Το σήμα υπηρεσιών Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Ανεπαρκής κεφαλαιοδότηση κεφαλαιουχικών εταιριών : Μορφές εμφάνισης και έννομες συνέπειες Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Η δημόσια πρόταση αγοράς μετοχών Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1993 Κώδικας εταιριών : Συλλογή νομοθεσίας Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Αξιόγραφα Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1990 Κώδικας εταιριών : Συλλογή νομοθεσίας Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1989 Οι συμβάσεις franchising στο ελληνικό δίκαιο και στο κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισμού Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1989 Πρακτικά θέματα εμπορικών εταιριών Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Οι Αρχές του Ίσου και του Δικαίου - Liber Amicorum Κωνσταντίνου Φ. Καλαβρού : Ουσία και τύπος στην απονομή της δικαιοσύνης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2023 Τιμητικός τόμος στο Λευτέρη Γ. Σκαλίδη Εκδόσεις Ius Σκληρόδετο
2022 Δίκαιο Σημάτων - Ερμηνεία κατ’ άρθρο του Ν. 4679/2020 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Βιομηχανική Ιδιοκτησία & Αθέμιτος Ανταγωνισμός Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Βιομηχανική Ιδιοκτησία & Αθέμιτος Ανταγωνισμός Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Βιομηχανική Ιδιοκτησία & Αθέμιτος Ανταγωνισμός Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Οικονομία - Τεχνολογία - Δίκαιο και Εργασία : Τιμητικός Τόμος Δημήτρη Α. Τραυλού-Τζανετάτου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Τιμητικός Τόμος Παναγιώτη Αλ. Παπανικολάου : Ελευθερία και Δικαιοσύνη στη Σύμβαση Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2019 Εμπορικές εταιρίες Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Αξιόγραφα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Γενικό Μέρος του Εμπορικού Δικαίου - Αξιόγραφα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Εμπορικές εταιρίες Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Εμπορικές εταιρίες Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Εμπορικές εταιρίες Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Βιομηχανική Ιδιοκτησία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Βιομηχανική Ιδιοκτησία Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Τιμητικός Τόμος Ελίζας Αλεξανδρίδου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Γενικό μέρος εμπορικού δικαίου - αξιόγραφα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Σήματα : Ερμηνεία του Ν 4072/2012 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Αξιόγραφα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Εμπορική νομοθεσία : Πτωχευτικός κώδικας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2012 Εμπορικές εταιρίες Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Στοιχεία τραπεζικού δικαίου : Δημόσιο και ιδιωτικό τραπεζικό δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Βιομηχανική ιδιοκτησία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2008 Εμπορικές εταιρείες Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Εμπορικός Κώδικας. Βασική εμπορική νομοθεσία Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Εμπορικές εταιρείες Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Βιομηχανική ιδιοκτησία Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2004 Εμπορικές εταιρίες Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2002 Στοιχεία τραπεζικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Στοιχεία εμπορικού δικαίου : Γενικό μέρος, εμπορικές συμβάσεις Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Στοιχεία πτωχευτικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Εμπορικές εταιρίες Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1995 Στοιχεία εμπορικού δικαίου : Γενικό μέρος, εμπορικές συμβάσεις Σάκκουλα Αφοί Χαρτόδετο
1992 Αξιόγραφα Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1989 Πρακτικά θέματα εμπορικών εταιριών Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2012 Εμπορική νομοθεσία : Εταιρίες, αξιόγραφα Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2012 Εμπορική νομοθεσία : Γενικό μέρος, βιομηχανική ιδιοκτησία, ελεύθερος ανταγωνισμός Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2012 Εμπορικός κώδικας : Βασική εμπορική νομοθεσία, ενημέρωση μέχρι και τον ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.12) Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Εμπορικός κώδικας : Βασική εμπορική νομοθεσία Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Εμπορικός κώδικας : Βασική εμπορική νομοθεσία: Ενημερωμένος μέχρι 30/11/2005 Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Η άρνηση παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης αΰλων αγαθών στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Εμπορικός κώδικας : Βασική εμπορική νομοθεσία: Ανατύπωση 2002 με ενημερωτικό συμπλήρωμα μέχρι 31.10.2002 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Αφερεγγυότητα κεφαλαιουχικής εταιρίας και ευθύνη διοικούντων έναντι εταιρικών δανειστών Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Εμπορικός κώδικας : Βασική εμπορική νομοθεσία Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Η οικονομική ανάλυση του πτωχευτικού δικαίου : Εισαγωγή στην οικονομική ανάλυση του δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Το δίκαιο των προσωπικών εταιριών : Η ομόρρυθμη εταιρία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2001 Το δίκαιο των προσωπικών εταιριών : Η ετερόρρυθμη εταιρία: Η αφανής εταιρία: Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ): Η κοινοπραξία: Η επαγγελματική εταιρία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
1999 Το δικαίωμα στο βιομηχανικό σχέδιο και υπόδειγμα Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των σύγχρονων τραπεζικών συναλλαγών Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Αθέμιτος ανταγωνισμός : Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν. 146/14 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
1996 Δίκαιο σημάτων : Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν. 2239/94 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1995 Το εμπορικό μητρώο στο παράδειγμα του μητρώου Α.Ε. Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1995 Το σήμα υπηρεσιών Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Ανεπαρκής κεφαλαιοδότηση κεφαλαιουχικών εταιριών : Μορφές εμφάνισης και έννομες συνέπειες Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Η δημόσια πρόταση αγοράς μετοχών Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1993 Κώδικας εταιριών : Συλλογή νομοθεσίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1990 Κώδικας εταιριών : Συλλογή νομοθεσίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1989 Οι συμβάσεις franchising στο ελληνικό δίκαιο και στο κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισμού Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Νομικά Προβλήματα των Διαδικτυακών Συναλλαγών : 2ο Συνέδριο ΕΜΕΟΔ Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο