Εμπορικός κώδικας
Βασική εμπορική νομοθεσία: Ενημερωμένος μέχρι 30/11/2005
Επιμέλεια κειμένου: Ρόκας, Νικόλαος Κ.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-1539-7
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2005
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 45.65 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
1134 σελ.
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00