Το εμπορικό μητρώο στο παράδειγμα του μητρώου Α.Ε.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-232-325-0
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 1995
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 14.88 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 307 σελ.
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00