Οι συμβάσεις franchising στο ελληνικό δίκαιο και στο κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισμού
Franchiseverträge im griechischen Recht und im europäischen Wettbewerbsrecht
Κυκλοφορεί
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 1989
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 14.88 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 25 εκ., 422 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00