Παπάνης, Ευστράτιος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Αόρατα όρια Συγγραφέας Ηδυέπεια Χαρτόδετο
2020 Ταυτότητα φύλου & σεξουαλικότητα Συγγραφέας Ηδυέπεια Χαρτόδετο
2019 Σύγχρονες έρευνες παιδοψυχολογίας Επιστημονική επιμέλεια Ιδιωτική Έκδοση PDF
2013 Λογοτεχνία του Facebook Συγγραφέας Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2013 Ο θαμπωμένος καθρέφτης του εαυτού μας Συγγραφέας Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2012 Η διαχείριση του πόνου στη δημόσια σφαίρα Συγγραφέας Προπομπός Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Συμβουλευτική μέσω διαδικτύου και επικοινωνία Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2011 Έρευνα και εκπαιδευτική πράξη στην ειδική αγωγή Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Έρευνα και εκπαιδευτική πράξη στην ειδική αγωγή Συγγραφέας, Επιμέλεια Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2011 Η αυτοεκτίμηση Συγγραφέας Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2011 Μεθοδολογία έρευνας και διαδίκτυο Συγγραφέας Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2009 Θέματα κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης Συγγραφέας Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2009 Καινοτόμες προσεγγίσεις στην ειδική αγωγή Συγγραφέας Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2009 Μικρά, μεσαία κράτη & κοινωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2008 Η ανάδυση της κοινωνικής οικονομίας Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2006 Στατιστική έρευνα Συγγραφέας Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2005 Ψυχολογία - κοινωνιολογία της εργασίας και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού Συγγραφέας Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2004 Η αυτοεκτίμηση και η μέτρησή της Συγγραφέας Ατραπός Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Αόρατα όρια Ηδυέπεια Χαρτόδετο
2020 Ταυτότητα φύλου & σεξουαλικότητα Ηδυέπεια Χαρτόδετο
2019 Σύγχρονες έρευνες παιδοψυχολογίας Ιδιωτική Έκδοση PDF
2013 Λογοτεχνία του Facebook Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2013 Ο θαμπωμένος καθρέφτης του εαυτού μας Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2012 Η διαχείριση του πόνου στη δημόσια σφαίρα Προπομπός Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Συμβουλευτική μέσω διαδικτύου και επικοινωνία Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2011 Έρευνα και εκπαιδευτική πράξη στην ειδική αγωγή Κυριακίδη Αφοί Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Έρευνα και εκπαιδευτική πράξη στην ειδική αγωγή Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2011 Η αυτοεκτίμηση Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2011 Μεθοδολογία έρευνας και διαδίκτυο Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2009 Θέματα κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2009 Καινοτόμες προσεγγίσεις στην ειδική αγωγή Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2009 Μικρά, μεσαία κράτη & κοινωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2008 Η ανάδυση της κοινωνικής οικονομίας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2006 Στατιστική έρευνα Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2005 Ψυχολογία - κοινωνιολογία της εργασίας και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2004 Η αυτοεκτίμηση και η μέτρησή της Ατραπός Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2011 Έρευνα και εκπαιδευτική πράξη στην ειδική αγωγή Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα