Καινοτόμες προσεγγίσεις στην ειδική αγωγή
Εκπαιδευτική έρευνα για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-08-0491-1
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 45.05 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 612 γρ, 359 σελ.
Περιγραφή

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια πολυεπιστημονική και διεπιστημονική προσέγγιση του πολυδιάστατου κοινωνικού φαινομένου των ΑμεΑ, η αντιμετώπιση του οποίου απαιτεί κοινωνική συμμετοχή σε κάθε φάση και απόπειρα ένταξης ή επανένταξης, προσαρμογής ή επαναπροσαρμογής τους. Τα περιεχόμενα του συγγράμματος καλύπτουν σχεδόν όλες τις διαστάσεις της Ειδικής Αγωγής. Πιο συγκεκριμένα, οι συγγραφείς προβαίνουν σε μια εκτενή και ξεχωριστή πραγμάτευση των διαφόρων ελλειμματικών όψεων της προσωπικότητας, των σωματολειτουργικών και ψυχοκινητικών ανεπαρκειών, των αισθητηριακών ή ψυχοκινητικών αναπηριών, της ελλειμματικής νοημοσύνης, των γλωσσικών και μαθησιακών διαταραχών, των βαρειών και ελαφρών ψυχικών διαταραχών του χαρακτήρα και της συμπεριφοράς. Δείχνουν τις δυσκολίες αλλά και τις τεχνικές ανίχνευσης και αξιολόγησής τους και τους τρόπους αντιμετώπισης της εκπαιδευσιμότητάς τους για την επιτυχή σχολική, επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ή επανένταξή τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διαδικασία του Επαγγελματικού Προσανατολισμού των ΑμεΑ και υποστηρίζεται η ανάγκη της πλήρους ένταξής τους στην κοινωνία (. . .).


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]