Στατιστική έρευνα
Μέθοδοι και εφαρμογές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-08-0370-9
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 30.74 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 686 γρ, 399 σελ.
Περιγραφή

Στο σύγγραμμα αυτό δίνονται, βήμα προς βήμα, οι βασικές αρχές που θα πρέπει να ακολουθούνται σε μια στατιστική έρευνα ή οι λανθασμένες ενέργειες που θα πρέπει να αποφεύγονται στα διάφορα στάδια αυτής, ώστε να γίνει ευκολότερη κάθε προσπάθεια ενασχόλησης με τα σχετικά θέματα ή τουλάχιστον, ελέγχου της ορθότητας ορισμένων βασικών επιλογών που γίνονται στα πλαίσια αυτής. (. . .) Πιστεύουμε ότι η συγκέντρωση και η συστηματική παρουσίαση όλου αυτού του υλικού, όπως και η έμφαση που δόθηκε στις εφαρμογές και στα παραδείγματα, θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός χρήσιμου βοηθήματος για όσους και όσες διδάσκονται τη Στατιστική Μεθοδολογία ή επιθυμούν να ασχοληθούν με την έρευνα στην πράξη.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]