Σύγχρονες έρευνες παιδοψυχολογίας
θεωρία και πρακτικές
Επιστημονική επιμέλεια: Κορρές, Γεώργιος Μ. || Παπάνης, Ευστράτιος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-00-1007-7
Ελληνική, Νέα
€ 0.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, PDF
402 σελ.