Η ανάδυση της κοινωνικής οικονομίας
Ο δρόμος της βιώσιμης απασχόλησης σε μια Ευρώπη ενεργών πολιτών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-2233-3
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 9/2008
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 27.56 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 616 γρ, 471 σελ.
Περιγραφή

Η κοινωνική οικονομία αποτελεί μια σημαντική θεσμικά διακριτή σφαίρα άσκησης κοινωνικής πολιτικής στις χώρες μελή της ΕΕ-27.
Η οικονομική βιωσιμότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κοινωνική βιωσιμότητα, την ένταξη δηλαδή και ενσωμάτωση, μέσω της εργασίας, του πολίτη στην κοινότητα. Ο στόχος της ισότητας και των ίσων ευκαιριών στην πρόσβαση στους πόρους και στην εργασία για τα μελή των κοινωνικών τάξεων και των κοινωνικών στρωμάτων αλλά και `ομάδων` (εδώ συμπεριλαμβάνουμε αυτούς που είναι κοινωνικά αποκλεισμένοι ή χωρίς τις αναγκαίες επαγγελματικές δεξιότητες για την αγορά εργασίας) αποτελεί ένα αντικειμενικό σκοπό που πάντα είναι ζήτημα μιας κοινωνικής οικονομίας. Η σημερινή πολιτική κοινωνικής ενσωμάτωσης για όλους, σκοπό έχει να μοιράσει τις ευκαιρίες και να στηρίξει ένα σύστημα διανομής αυτών των ευκαιριών σαν υπηρεσίες μόνιμες για όλους. Φυσικά το κοινωνιολογικό παράδειγμα, κατά το οποίο η κοινωνική αναπαραγωγή, οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι πόροι τους οποίους διοικούν πρέπει να λειτουργούν υπεύθυνα ρυθμίζοντας βασικές υπηρεσίες συλλογικής (κοινωνικής) κατανάλωσης για υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, αποτελεί τη βάση αυτής της κατάστασης. Ο τρόπος οργάνωσης τέτοιων μορφών κοινωνικής αναπαραγωγής -υγεία, κατάρτιση, υπηρεσίες για μητέρες, παιδιά, ηλικιωμένους, μετανάστες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό- έχει δημιουργήσει στην Ευρώπη νέες συνθήκες στη λειτουργία της αγοράς εργασίας αλλά και του κεφαλαίου οι οποίες είναι πλέον κοινωνικά καθορισμένες. Η μείωση του κόστους των υπηρεσιών και η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος γίνεται σε συνθήκες επιχειρηματικότητας - ένα κοινωνικό πρόβλημα μπορεί, σε ένα καινοτόμο πλαίσιο αναφοράς, να γίνει ευκαιρία για ανταγωνιστικότητα και νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας και της διοίκησης. Μια τέτοια πρόκληση της παγκοσμιοποίησης την έχουν αποδεχθεί τα όργανα της ΕΕ. Η κοινωνική οικονομία αποτελεί μια στρατηγική έκφραση αμυντικού περιεχομένου στην πολιτική συγκρότησης συνοχής και ένταξης κοινωνικών δυνάμεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Στη χώρα μας η πρόκληση της κοινωνικής οικονομίας είναι και θα είναι για μια νέα οργάνωση για την διακυβέρνηση της κοινωνίας των πολιτών σε μια συγκεκριμένη και όχι συμβολική/δεοντολογική μόνο τροχιά. Η κοινωνική οικονομία αποτελεί το όξινο τεστ για την καλή λειτουργία της κοινωνίας των πολιτών. Στη χώρα μας, η μεγάλη άτυπη οικονομία της "επιβίωσης", όπου οι βασικές ανάγκες του πληθυσμού είναι αντικείμενο "εμπορικής" διαχείρισης, η φτώχεια που δεν "περιγράφεται", λόγω της ατροφικής κοινωνικής ερευνάς, με σχεδόν πλήρη έλλειψη των περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων, το αδύνατο κράτος που δεν μπορεί να επεκτείνει την μισθωτή εργασία στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών, η κοινωνική οικονομία αποτελεί την βιώσιμη απάντηση κοινωνικής πολιτικής και το αναγκαίο πλαίσιο εφαρμογής του Ε.Σ.Π.Α (2007-2013).
Ο τόμος αυτός αποτελεί μια προσπάθεια να αρθρωθεί ο λόγος αυτός για την κοινωνική οικονομία και την κοινοτική συνοχή, με μια σειρά κείμενων από την ευρωπαϊκή εμπειρία.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ
2. ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΑΓΚΟΝ - Η ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ JOSE MARIA ARIZMENDARRIETA
3. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΟΜΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΟΔΕΣ
5. PESTOFF VICTOR - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
6. LAVILLE JEAN LOUIS, BORZAGA CARLO, DEFOURNY JACQUES, EVERS ADALBERT, LEWIS JANE, NYSSENS MARTHE, PESTOFF VICTOR - ΤΡΙΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΕΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ
7. ROUSTANG GUY - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΜΙΑ ΘΥΕΛΛΩΔΗΣ ΣΧΕΣΗ
8. ENJOLRAS BERNARD - ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ Ο ΜΗ-ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΟΡΓΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
9. LAVILLE JEAN LOUIS, NYSSENS MARTHE - Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
10. CORMAN MARIE - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
11. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΑΝ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
12. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
13. ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ - ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
14. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ. ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
15. ΠΑΠΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, ΒΙΚΗ ΑΓΝΗ, ΓΙΑΒΡΙΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
16. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
17. ΒΑΡΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ, ΚΡΑΟΥΣ ΑΛΕΞ - ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΤΥ): ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ;
18. ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
19. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
20. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - TERRITORIAL DEVELOPMENT UNDER GLOBALIZATION CONDITIONS. PLANNING SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR REGIONS LEFT BEHIND