Η αυτοεκτίμηση
Θεωρία και αξιολόγηση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-08-0516-1
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 31.80 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 648 γρ, 368 σελ.
Περιγραφή

Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελικτικές διαδικασίες και συνδέεται με ένα πλήθος ψυχολογικών και κοινωνικών φαινομένων, που σηματοδοτούν τον βίο του ανθρώπου. Η επαγγελματική καταξίωση, το άγχος, η κατάθλιψη, ο έρωτας και οι σχέσεις, η φιλία, η οικογένεια, η κοινωνική ιεραρχία, η αντίληψη του φύλου, η ισορροπία με τον εαυτό, η σχολική επίδοση, τα κίνητρα για δράση είναι μερικοί από τους παράγοντες, που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από την αυτοεκτίμηση και καθορίζονται από αυτήν. Στο βιβλίο αυτό καταγράφονται διεξοδικά οι θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις του ψυχολογικού αυτού φαινομένου, αναζητούνται τα αίτια, οι συνέπειες και οι τρόποι καλλιέργειάς του και επιχειρείται ο συσχετισμός της αυτοεκτίμησης με την κακοποίηση, την αυτοκτονία, το διαζύγιο, τη διεκδικητικότητα, την εφηβεία, την πολλαπλή νοημοσύνη, τη μάθηση και τις ανθρώπινες σχέσεις.
Παράλληλα περιλαμβάνεται και η Κλίμακα Αυτοεκτίμησης, τόσο για εφήβους, όσο και για ενήλικες, σε μια προσπάθεια να οριοθετήσει ο αναγνώστης την αντίληψη για τον εαυτό του, συγκρινόμενος με ένα μεγάλο δείγμα ατόμων, που συμπλήρωσαν τη δοκιμασία αυτή.
Προσδοκώντας ότι θα μυήσουμε τον εκπαιδευτικό, τον γονιό και τον συνειδητοποιημένο άνθρωπο στο μακρύ ταξίδι της αυτογνωσίας, αναλύουμε τους θεμελιώδεις όρους από ψυχαναλυτική, υπαρξιακή, συμπεριφοριστική και γνωστική πλευρά, αλλά ταυτόχρονα επιχειρούμε να αναδείξουμε και την κοινωνιολογική προοπτική, πιστεύοντας ότι η διεπιστημονικότητα ως τρόπος σκέψης φωτίζει αποτελεσματικότερα την αλήθεια.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
1. Εισαγωγή: Αυτοεκτίμηση: Μια φιλοσοφική, κοινωνιολογική και ψυχολογική προσέγγιση
Ορισμοί
Το χρονικό της αυτοεκτίμησης
Βρεφική και παιδική ηλικία
Εφηβική ηλικία
Ενήλικη ζωή
Μέση ηλικία
Σχέση αυτοεκτίμησης με άλλες ψυχολογικές και κοινοτικές μεταβλητές
Η αίσθηση του 'ανήκειν' και τα χρονικά πλαίσια στις προσωπικές εκτιμήσεις αλλαγής αυτοεκτίμησης
Συνολική αυτοεκτίμηση: Ο ρόλος της σημαντικότητας της αυτοαντίληψης σε συνάρτηση με το μοντέλο των πέντε παραγόντων
Οι επιπτώσεις των τηλεοπτικών προτύπων στην αυτοεκτίμηση των γυναικών: ταύτιση, κοινωνικές συγκρίσεις και αυτοαντίληψη
Κοινωνική αποδοχή και αυτοεκτίμηση
Προσωρινές αλλαγές στην αυτοεκτίμηση
Σχέση της αυτοεκτίμησης με τις τάσεις αυτοκτονίας
Σχέση της αυτοεκτίμησης με τη σχολική αποτυχία
Σχέση της αυτοεκτίμησης με τη σχολική επίδοση
Σχέση μεταξύ χρήσης ναρκωτικών, αλκοόλ και αυτοεκτίμησης
Σχέση αυτοεκτίμησης και ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης κατά την εφηβεία
Σχέση μεταξύ αυτοεκτίμησης, βίας και παραπτωματικής συμπεριφοράς
Αυτοεκτίμηση και άγχος
Αυτοεκτίμηση και κοινωνική προσαρμογή
Αυτοεκτίμηση και φύλο
Σεξουαλική αυτοεκτίμηση
Αυτοεκτίμηση και επικοινωνία
Αυτοεκτίμηση και εργασιακή απόδοση
Άλλες έρευνες
Ερευνητικά προβλήματα σχετικά με τη μελέτη της αυτοεκτίμησης
Προσωπική αυτοεκτίμηση
Χαρακτηριστικά ατόμων με υψηλή αυτοεκτίμηση
Χαρακτηριστικά ατόμων με χαμηλή αυτοεκτίμηση
Κοινωνιολογική αυτοεκτίμηση
Αυτοεκτίμηση των κοινωνικών ομάδων
Κοινωνιολογική σκέψη και αυτοεκτίμηση
Παρατηρήσεις σχετικά με την κοινωνιολογική αυτοεκτίμηση
Αυτοεκτίμηση της οικογένειας καταγωγής
Αυτοεκτίμηση του έθνους
Αυτοεκτίμηση του γένους ή του είδους
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
2. Βασικές θεωρίες για την αυτοεκτίμηση
Η θεωρία του William Jones
Η θεωρία του Robert White
Η θεωρία του Morris Rosenberg
Η θεωρία της Baumrind
Ερωτηματολόγιο για τη γονεϊκή εξουσία
Η θεωρία του Stanley Coopersmith
Η θεωρία του Branden
3. Διαλεκτική Ψυχοθεραπεία
Προσωπική διάσταση της Διαλεκτικής Ψυχοθεραπείας
Κοινωνική διάσταση της Διαλεκτικής Ψυχοθεραπείας
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Ερευνητικά δεδομένα στην Ελλάδα
4. Ελληνική Κλίμακα Μέτρησης Αυτοεκτίμησης
Μεθοδολογία
Ανάλυση στατιστικών αποτελεσμάτων
Ανάλυση αποτελεσμάτων αυτοεκτίμησης σωμάτων ασφαλείας και στρατιωτικών
Συμπεράσματα
5. Έρευνα 1: Αυτοεκτίμηση και σχολική προσαρμογή κακοποιημένων-παραμελημένων παιδιών
Περίληψη
Εισαγωγή
Μεθοδολογία
Αποτελέσματα
Συμπεράσματα
6. Έρευνα 2: Αυτοεκτίμηση Εφήβων
Ερευνητικά δεδομένα αυτοεκτίμησης στην Ελλάδα
Πιλοτική Έρευνα - Μεθοδολογία
Αποτελέσματα
Αναλυτική παρουσίαση αποτελεσμάτων
Αναλυτική παρουσίαση κατά τομέα αυτοαντίληψης
Διαπιστώσεις
Συμπεράσματα
Άλλες παρατηρήσεις/προτάσεις
Κυρίως έρευνα για την αυτοεκτίμηση των εφήβων
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
7. Έρευνα 3: Η αυτοεκτίμηση, οι αρχές διδασκαλίας και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων ως παράγοντες ενίσχυσης της μαθησιακής επίδοσης ενηλίκων χαμηλού μορφωτικού επιπέδου στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας της Μυτιλήνης
Θεωρητική επισκόπηση
Μεθοδολογία
Ανάλυση στατιστικών αποτελεσμάτων
Λόγοι ανεργίας
Συμπεράσματα
Ενδεικτική βιβλιογραφία
8. Έρευνα 4: Η αυτοεκτίμηση παιδιών από χωρισμένους γονείς. Η επίδραση του διαζυγίου στην κοινωνική και συναισθηματική τους προσαρμογή Συνδυασμός ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων από την ελληνική πραγματικότητα
Θεωρητική επισκόπηση
Μεθοδολογία
Ποιοτική ανάλυση δεδομένων
Στατιστική ανάλυση δεδομένων
Συμπεράσματα
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
9. Έρευνα 5: Νοηματοδοτήσεις των διαστάσεων του Εαυτού μαθητών με χαμηλή σχολική επίδοση
Αυτοαντίληψη και σχολική επίδοση
Σκοπός της έρευνας
Μέθοδος
Ευρήματα
Συζήτηση
Προτάσεις
Βιβλιογραφία
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
Ένθετο: Ελληνική Κλίμακα Μέτρησης Αυτοεκτίμησης
Σημειώσεις για τη διόρθωση της κλίμακας αυτοεκτίμησης
Βαθμολόγηση αποτελεσμάτων κλίμακας αυτοεκτίμησης
Ερμηνεία αποτελεσμάτων
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία για την κακοποίηση-παραμέληση παιδιών