Καλαβρός, Κωνσταντίνος Φ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Το ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της Διεθνούς Διαιτησίας Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Το ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της Διεθνούς Διαιτησίας Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Μάρτιος 2020 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2019 Διεθνής Εμπορική Διαιτησία - Τόμος 1 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Οι θεμελιώδεις δικονομικές αρχές υπό επαναξιολόγηση Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΝΙΚΟΛΑΟ Θ. ΝΙΚΑ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Διάλογοι με τη νομολογία Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Η νέα τακτική διαδικασία Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Δίκαιο χωρίς σύνορα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Φεβρουάριος 2018 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Εγχειρίδιο πολιτικής δικονομίας - Β' έκδοση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Η κατάσχεση εις χείρας τρίτου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2017 Ακύρωση και ανυπαρξία Διαιτητικών Αποφάσεων Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Οκτώβριος 2016 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Ενώσεις προσώπων και λοιπές οντότητες στην Πολιτική Δίκη Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Η πολιτική δίκη σε κρίσιμη καμπή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Πολιτική Δικονομία - Γενικό Μέρος - 4η έκδοση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Κώδικας πολιτικής δικονομίας - Συμπλήρωμα - Ιανουάριος 2016 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Τα όρια του αναιρετικού ελέγχου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2013 Αιτήσεις και ισχυρισμοί στην πολιτική δίκη Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2012 Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2012 Πολιτική δικονομία Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2012 Κώδικας πολιτικής δικονομίας Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2011 Εγχειρίδιο πολιτικής δικονομίας Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Δίκαιο της αναίρεσης Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Κώδικας πολιτικής δικονομίας Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Τα ακατάσχετα κατά τον ΚΠολΔ Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Δίκαιο της διαιτησίας Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Θεμελιώδη ζητήματα του δικαίου της διαιτησίας Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Το ανίσχυρο των δικαστικών πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Η εκτός γάμου συμβίωση: ελεύθερη ή με σύμφωνο Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Κατάσχεση στα χέρια τρίτου: η δήλωση του τρίτου κατά το άρθρο 985 ΚΠολΔ. Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Η ενέργεια της παρέμβασης κατά τον ΚΠολΔ Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Κώδικας πολιτικής δικονομίας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Η συνταγματική θεμελίωση της κοινοτικής επιρροής στο δικονομικό δίκαιο Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Θεμελιώδη ζητήματα του δικαίου αναγκαστικής εκτέλεσης Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Τα όρια της εξουσίας διαθέσεως στην πολιτική δίκη Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Η δικαστική γραφολογία ως είδος πραγματογνωμοσύνης Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Η αντικατάσταση των αιτιολογιών στο δίκαιο της αναίρεσης Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Κώδικας πολιτικής δικονομίας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Πολιτική δικονομία Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Ζητήματα δικών περί την εκτέλεση Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Ζητήματα εφαρμογής της σύμβασης της Βιέννης για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Ο έλεγχος της διαδικασίας και των απαιτήσεων κατά τη διανομή του πλειστηριάσματος Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Τα ασφαλιστικά μέτρα στο ελληνικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων εκουσίας δικαιοδοσίας στην ελληνική έννομη τάξη Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Πολιτική δικονομία Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 Εφαρμογές πολιτικής δικονομίας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Ζητήματα διαταγής πληρωμής Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Κώδικας πολιτικής δικονομίας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Δικονομία των ιδιωτικών διαφορών Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Η δίκη διαζυγίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2000 Die Höchstbetragsbürgschaft in der Neueren Rechtsprechung Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Ο διαδικαστικός θεσμός της φορολογικής δηλώσεως Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Δεδικασμένο επί δικονομικού ζητήματος Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Διαταγή πληρωμής για οφειλόμενα μισθώματα Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Η προσεπίκληση του δικονομικού εγγυητή Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Ο δικαστικός έλεγχος των διαιτητικών αποφάσεων Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Το άρθρο 69 ΑΚ στις ανώνυμες εταιρίες Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Το καθήκον αλήθειας κατά το άρθρο 116 ΚΠολΔ Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Das Unidroit - Übereinkommen über das internationale factoring vom 28/5/1988 Ottawa aus der Sicht des deutschen und griechischen rechts Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Η δικαστική προστασία του τρίτου στην αναγκαστική εκτέλεση κατά την ΚΠολΔ 936 Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1993 Δίκαιο της διαιτησίας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Διαιτησία Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Η απαγόρευση της αναγκαστικής εργασίας και η επίταξη προσωπικών υπηρεσιών Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Η ληστεία Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Οι υπηρεσιακές κυβερνήσεις στην Ελλάδα Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1991 Εγκληματικότητα και κοινωνικός έλεγχος στην ΕΣΣΔ 1917-1988 Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1991 Η μαγνητοταινία στην πολιτική δίκη Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1991 Σχέσεις δράστη - θύματος από θυματολογική σκοπιά Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1990 Parole Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1990 Αντιλήψεις για τη βία στον αθλητισμό Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1990 Η έννοια της τιμωρίας. Μια συνέντευξη του Michael Foucault Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1990 Νοσοκομείο και ψυχιατρείο κρατουμένων Κορυδαλλού Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1988 Ζητήματα σύγχρονου εγκληματολογικού προβληματισμού στη Σοβιετική Ένωση Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1988 Η αναζήτηση της αλήθειας στην ποινική δίκη Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1988 Η συμπεριφορά των hooligans Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1988 Θεμελιώδη ζητήματα του δικαίου της διαιτησίας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1988 Μελέτες πολιτικής δικονομίας και διαιτησίας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1987 Ενδοκομματική δημοκρατία και σύνταγμα Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1985 Το αντικείμενον της πολιτικής δίκης Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1984 Die Erledigung der Hauptsache Nach Gai. 4, 114 Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1983 Το αντικείμενον της πολιτικής δίκης Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Το ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της Διεθνούς Διαιτησίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Το ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της Διεθνούς Διαιτησίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Μάρτιος 2020 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2019 Διεθνής Εμπορική Διαιτησία - Τόμος 1 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΝΙΚΟΛΑΟ Θ. ΝΙΚΑ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Διάλογοι με τη νομολογία Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Η νέα τακτική διαδικασία Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Δίκαιο χωρίς σύνορα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Φεβρουάριος 2018 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Εγχειρίδιο πολιτικής δικονομίας - Β' έκδοση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Η κατάσχεση εις χείρας τρίτου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2017 Ακύρωση και ανυπαρξία Διαιτητικών Αποφάσεων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Οκτώβριος 2016 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Ενώσεις προσώπων και λοιπές οντότητες στην Πολιτική Δίκη Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Η πολιτική δίκη σε κρίσιμη καμπή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Πολιτική Δικονομία - Γενικό Μέρος - 4η έκδοση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Κώδικας πολιτικής δικονομίας - Συμπλήρωμα - Ιανουάριος 2016 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Τα όρια του αναιρετικού ελέγχου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2013 Αιτήσεις και ισχυρισμοί στην πολιτική δίκη Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2012 Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2012 Πολιτική δικονομία Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2012 Κώδικας πολιτικής δικονομίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2011 Εγχειρίδιο πολιτικής δικονομίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Δίκαιο της αναίρεσης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Κώδικας πολιτικής δικονομίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Δίκαιο της διαιτησίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Θεμελιώδη ζητήματα του δικαίου της διαιτησίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Το ανίσχυρο των δικαστικών πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Κώδικας πολιτικής δικονομίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Θεμελιώδη ζητήματα του δικαίου αναγκαστικής εκτέλεσης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Κώδικας πολιτικής δικονομίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Πολιτική δικονομία Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Πολιτική δικονομία Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 Εφαρμογές πολιτικής δικονομίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Κώδικας πολιτικής δικονομίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Δικονομία των ιδιωτικών διαφορών Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Η δίκη διαζυγίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1993 Δίκαιο της διαιτησίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Διαιτησία Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1991 Η μαγνητοταινία στην πολιτική δίκη Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1988 Θεμελιώδη ζητήματα του δικαίου της διαιτησίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1988 Μελέτες πολιτικής δικονομίας και διαιτησίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1985 Το αντικείμενον της πολιτικής δίκης Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1984 Die Erledigung der Hauptsache Nach Gai. 4, 114 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1983 Το αντικείμενον της πολιτικής δίκης Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2011 Τα ακατάσχετα κατά τον ΚΠολΔ Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Η εκτός γάμου συμβίωση: ελεύθερη ή με σύμφωνο Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Κατάσχεση στα χέρια τρίτου: η δήλωση του τρίτου κατά το άρθρο 985 ΚΠολΔ. Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Η ενέργεια της παρέμβασης κατά τον ΚΠολΔ Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Η συνταγματική θεμελίωση της κοινοτικής επιρροής στο δικονομικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Τα όρια της εξουσίας διαθέσεως στην πολιτική δίκη Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Η δικαστική γραφολογία ως είδος πραγματογνωμοσύνης Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Η αντικατάσταση των αιτιολογιών στο δίκαιο της αναίρεσης Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Ζητήματα δικών περί την εκτέλεση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Ζητήματα εφαρμογής της σύμβασης της Βιέννης για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Ο έλεγχος της διαδικασίας και των απαιτήσεων κατά τη διανομή του πλειστηριάσματος Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Τα ασφαλιστικά μέτρα στο ελληνικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων εκουσίας δικαιοδοσίας στην ελληνική έννομη τάξη Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Ζητήματα διαταγής πληρωμής Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Die Höchstbetragsbürgschaft in der Neueren Rechtsprechung Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Ο διαδικαστικός θεσμός της φορολογικής δηλώσεως Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Δεδικασμένο επί δικονομικού ζητήματος Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Διαταγή πληρωμής για οφειλόμενα μισθώματα Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Η προσεπίκληση του δικονομικού εγγυητή Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Ο δικαστικός έλεγχος των διαιτητικών αποφάσεων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Το άρθρο 69 ΑΚ στις ανώνυμες εταιρίες Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Το καθήκον αλήθειας κατά το άρθρο 116 ΚΠολΔ Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Das Unidroit - Übereinkommen über das internationale factoring vom 28/5/1988 Ottawa aus der Sicht des deutschen und griechischen rechts Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Η δικαστική προστασία του τρίτου στην αναγκαστική εκτέλεση κατά την ΚΠολΔ 936 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Η απαγόρευση της αναγκαστικής εργασίας και η επίταξη προσωπικών υπηρεσιών Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Η ληστεία Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Οι υπηρεσιακές κυβερνήσεις στην Ελλάδα Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1991 Εγκληματικότητα και κοινωνικός έλεγχος στην ΕΣΣΔ 1917-1988 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1991 Σχέσεις δράστη - θύματος από θυματολογική σκοπιά Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1990 Parole Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1990 Αντιλήψεις για τη βία στον αθλητισμό Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1990 Η έννοια της τιμωρίας. Μια συνέντευξη του Michael Foucault Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1990 Νοσοκομείο και ψυχιατρείο κρατουμένων Κορυδαλλού Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1988 Ζητήματα σύγχρονου εγκληματολογικού προβληματισμού στη Σοβιετική Ένωση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1988 Η αναζήτηση της αλήθειας στην ποινική δίκη Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1988 Η συμπεριφορά των hooligans Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1987 Ενδοκομματική δημοκρατία και σύνταγμα Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1984 Die Erledigung der Hauptsache Nach Gai. 4, 114 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Οι θεμελιώδεις δικονομικές αρχές υπό επαναξιολόγηση Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο