Καλαβρός, Κωνσταντίνος Φ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Η δικονομική μεταχείριση των ενστάσεων στην κατ΄έφεση δίκη Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2024 Η διακριτική εξουσία του δικαστηρίου στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων - Σειρά: Δημοσιεύματα ΕπολΔ Νο 31 : Ερμηνευτική ένταξη της ΚΠολΔ 692 στο σύστημα δικαιικών αρχών της προσωρινής έννομης προστασίας Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2024 Το μέτρο απόδειξης στην πιθανολόγηση -Σειρά: Δημοσιεύματα ΕπολΔ 30 : Δογματική και δικαιοσυγκριτική θεώρηση, ιδίως στο σύστημα της προσωρινής δικαστικής προστασίας Πρόλογος, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2023 Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Τόμος ΙΙ: Η Σύμβαση της Νέας Υόρκης του 1958 Ερμηνεία κατ’ άρθρο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2023 Η Αοριστία στην Πολιτική Δίκη : 45ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων, 6 Νοεμβρίου 2021, Διαδικτυακά Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2023 Διεθνής Εμπορική Διαιτησία : Τόμος Ι: Ο ν. 5016/2023 Ερμηνεία κατ’ άρθρο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2023 Οι συμφωνίες παρέκτασης διεθνούς δικαιοδοσίας επί αστικών-εμπορικών διαφορώ : Συγκριτικό - Αυτόνομο Ελληνικό Δίκαιο - Ευρωπαϊκό Δίκαιο – Σύμβαση της Χάγης Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2023 Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ - Ερμηνεία κατ' άρθρο - 5η έκδοση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2022 Η αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ : Νομολογιακή και δογματική ανάλυση Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Παράλληλη διεξαγωγή διαιτητικής και πολιτικής δίκης σε επίπεδο διεθνούς εμπορικής και εσωτερικής διαιτησίας Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Δίκαιη δίκη, οριστικότητα και δημόσια τάξη ως επικρατούσες αρχές στη διεθνή εμπορική διαιτησία : Prevailing principles of fairness, finality and public policy in international commercial arbitration 2nd International arbitration forum Athens, 17.10.2019 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Η έφεση κατά τον ΚΠολΔ 44ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενώσεων ΕλλήνωνΔικονομολόγων : Ιωάννινα, 5-8 Σεπτεμβρίου 2019 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Τα προβλήματα διαπίστωσης της γνησιότητας της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και η ευθύνη των παρόχων των υπηρεσιών της : Η αστική ευθύνη τους βάσει του ΓΚΠΔ (GDPR) Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Η διαιτησία των επιμελητηρίων Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2021 Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ : Ερμηνεία κατ' άρθρο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2020 Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης : Θεσμικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2020 Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης : Θεσμικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης : Ουσιαστικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2020 Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης : Ουσιαστικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Το ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της Διεθνούς Διαιτησίας Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Το ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της Διεθνούς Διαιτησίας Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Μάρτιος 2020 : Με Εισαγωγικό Σημείωμα, επισήμανση των τροποποιήσεων που έχουν επέλθει από το Ν. 4335/2015 έως και τον Ν. 4640/2020 και τις νέες διατάξεις για τη Διαμεσολάβηση (Ν. 4640/2020) Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2019 Διεθνής Εμπορική Διαιτησία - Τόμος 1 : Ο ν. 2735/1999 Ερμηνεία κατ’ άρθρο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Οι θεμελιώδεις δικονομικές αρχές υπό επαναξιολόγηση Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΝΙΚΟΛΑΟ Θ. ΝΙΚΑ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Διάλογοι με τη νομολογία Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Η νέα τακτική διαδικασία : Υπό το πρίσμα των θεμελιωδών αρχών της πολιτικής δίκης. 42ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων. Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων - Δικηγορικός Σύλλογος Καρδίτσας, Καρδίτσα 7-10 Σεπτεμβρίου 2017 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Δίκαιο χωρίς σύνορα : Διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο προς τιμήν του ομότιμου καθηγητή Αθανασίου Καΐση με αφορμή την αφυπηρέτηση του από τη Νομική Σχολή Α.Π.Θ. με συμβολές μαθητών και ομότεχνών του Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Φεβρουάριος 2018 : Με Εισαγωγικό Σημείωμα, επισήμανση των τροποποιήσεων που έχουν επέλθει από το Ν. 4335/2015 έως και τον Ν. 4512/2018 και τις νέες διατάξεις για τη Διαμεσολάβηση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Εγχειρίδιο πολιτικής δικονομίας : Γενικό μέρος Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Η κατάσχεση εις χείρας τρίτου : 41ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων. Αφιερωμένο στη μνήμη του Καθηγητού Γεωργίου Ράμμου, Σύρος, 8 - 11 Σεπτεμβρίου 2016 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης : Ουσιαστικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ : Ερμηνεία κατ' άρθρο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2017 Ακύρωση και ανυπαρξία Διαιτητικών Αποφάσεων : Κατά τον ΚΠολΔ και τον ν. 2735/1999 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Οκτώβριος 2016 : Με Εισαγωγικό Σημείωμα και επισήμανση των τροποποιήσεων που επέφεραν οι Νόμοι 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄ 23.7.2015), 4370/2016 (ΦΕΚ Α΄ 37/7.3.2016), 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/3.8.2016) Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Ενώσεις προσώπων και λοιπές οντότητες στην Πολιτική Δίκη : 40ό ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Αφιερωμένο στη μνήμη του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννου Μπρίνια. Ρίο Αχαΐας, 10-13 Σεπτεμβρίου 2015 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Η πολιτική δίκη σε κρίσιμη καμπή : Επιστημονικό συμπόσιο προς τιμήν του Καθηγητή Νικολάου Νίκα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Πολιτική Δικονομία - Γενικό Μέρος : Διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Κώδικας πολιτικής δικονομίας - Συμπλήρωμα - Ιανουάριος 2016 : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ σύμφωνα με τους Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143/9.11.2015) και 4356/2015 (ΦΕΚ Α΄ 181/24.12.2015) Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Με εισαγωγικό Σημείωμα και επισήμανση των τροποποιήσεων που επέφερε ο Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄ 23.7.2015) Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Τα όρια του αναιρετικού ελέγχου : Οι νομικές έννοιες και η λειτουργία τους Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2013 Αιτήσεις και ισχυρισμοί στην πολιτική δίκη Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2012 Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ : Ερμηνεία κατ' άρθρο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2012 Πολιτική δικονομία : Γενικό μέρος: Διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2012 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Με τη νομολογία της ολομέλειας του Αρείου Πάγου από το 1971 μέχρι και το Μάρτιο 2012 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2011 Εγχειρίδιο πολιτικής δικονομίας : Γενικό μέρος Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Δίκαιο της αναίρεσης Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Με τη νομολογία της ολομέλειας του Αρείου Πάγου από το 1971 μέχρι και τον Ιούλιο 2011 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Τα ακατάσχετα κατά τον ΚΠολΔ Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Δίκαιο της διαιτησίας : Ι: Εσωτερική Διαιτησία. Τεύχος Α': Εισαγωγή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Θεμελιώδη ζητήματα του δικαίου της διαιτησίας Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Το ανίσχυρο των δικαστικών πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Η εκτός γάμου συμβίωση: ελεύθερη ή με σύμφωνο Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Κατάσχεση στα χέρια τρίτου: η δήλωση του τρίτου κατά το άρθρο 985 ΚΠολΔ. : Νομική φύση και έννομες συνέπειες Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Η ενέργεια της παρέμβασης κατά τον ΚΠολΔ Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Με τη νομολογία της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου από το 1971 μέχρι και το Noέμβριο 2009 Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Η συνταγματική θεμελίωση της κοινοτικής επιρροής στο δικονομικό δίκαιο Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Θεμελιώδη ζητήματα του δικαίου αναγκαστικής εκτέλεσης Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Τα όρια της εξουσίας διαθέσεως στην πολιτική δίκη Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Η δικαστική γραφολογία ως είδος πραγματογνωμοσύνης Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Η αντικατάσταση των αιτιολογιών στο δίκαιο της αναίρεσης Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Με τη νομολογία της ολομέλειας του Αρείου Πάγου από το 1971 μέχρι και το Δεκέμβριο 2005 Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Πολιτική δικονομία : Γενικό μέρος ΙΙ Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Ζητήματα δικών περί την εκτέλεση : Πρακτικά της διημερίδας της Κομοτηνής 10 και 11 Δεκεμβρίου 2002, που αφιερώθηκε στην ομότιμη καθηγήτρια Πελαγία Γέσιου - Φάλτση Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Ζητήματα εφαρμογής της σύμβασης της Βιέννης για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων : Ν. 2532/97: Πρακτικά ημερίδας Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Ο έλεγχος της διαδικασίας και των απαιτήσεων κατά τη διανομή του πλειστηριάσματος : Ανακοπή κατά του πίνακα. Ανακοπή κατά της αναγγελίας (αντικείμενο, λειτουργία, νομικη φύση, διαδικαστικά ζητήματα) Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Τα ασφαλιστικά μέτρα στο ελληνικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού : Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 9 § 4 του Ν. 703/1977 Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων εκουσίας δικαιοδοσίας στην ελληνική έννομη τάξη Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Πολιτική δικονομία : Γενικό μέρος: Διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2002 Εφαρμογές πολιτικής δικονομίας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής : Δογματική ένταξη και ρύθμιση Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Ζητήματα διαταγής πληρωμής Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Ενημερωμένος μέχρι 31.10.2002 Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Δικονομία των ιδιωτικών διαφορών Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Η δίκη διαζυγίου : Αντικείμενο δίκης και διαδικασία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2000 Die Höchstbetragsbürgschaft in der Neueren Rechtsprechung Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Ο διαδικαστικός θεσμός της φορολογικής δηλώσεως Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Δεδικασμένο επί δικονομικού ζητήματος : Ερμηνευτική προσέγγιση του άρθρου 322Ιβ ΚΠολΔ Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Διαταγή πληρωμής για οφειλόμενα μισθώματα Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Η προσεπίκληση του δικονομικού εγγυητή Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Ο δικαστικός έλεγχος των διαιτητικών αποφάσεων Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Το άρθρο 69 ΑΚ στις ανώνυμες εταιρίες : Προσέγγιση της έννοιας σύγκρουση συμφερόντων στο ελληνικό δίκαιο Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Το καθήκον αλήθειας κατά το άρθρο 116 ΚΠολΔ Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Das Unidroit - Übereinkommen über das internationale factoring vom 28/5/1988 Ottawa aus der Sicht des deutschen und griechischen rechts : Eine rechtsvergleichende darstellung zum materiellen factoring - recht Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Η δικαστική προστασία του τρίτου στην αναγκαστική εκτέλεση κατά την ΚΠολΔ 936 Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1993 Δίκαιο της διαιτησίας : Εσωτερική διαιτησία: Εισαγωγή Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Διαιτησία : Συλλογή κειμένων και νομολογίας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Η απαγόρευση της αναγκαστικής εργασίας και η επίταξη προσωπικών υπηρεσιών Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Η ληστεία : Εγκληματολογική, κοινωνιολογική ανάλυση Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Οι υπηρεσιακές κυβερνήσεις στην Ελλάδα : Από την πολιτική πρακτική στη συνταγματική θεσμοποίηση Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1991 Εγκληματικότητα και κοινωνικός έλεγχος στην ΕΣΣΔ 1917-1988 Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1991 Η μαγνητοταινία στην πολιτική δίκη Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1991 Σχέσεις δράστη - θύματος από θυματολογική σκοπιά : Πρακτικά συζήτησης στρογγυλής τραπέζης της 16/5/1990 Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1990 Parole : Rehabilitative Versus Bureaucratic Influences upon the Release of Prisoners Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1990 Αντιλήψεις για τη βία στον αθλητισμό Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1990 Η έννοια της τιμωρίας. Μια συνέντευξη του Michael Foucault Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1990 Νοσοκομείο και ψυχιατρείο κρατουμένων Κορυδαλλού : Αναζητώντας τα όρια τιμωρίας - θεραπείας, εκμετάλλευσης - εξόντωσης Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1988 Ζητήματα σύγχρονου εγκληματολογικού προβληματισμού στη Σοβιετική Ένωση Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1988 Η αναζήτηση της αλήθειας στην ποινική δίκη Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1988 Η συμπεριφορά των hooligans : Διερεύνηση των παραγόντων που την καθορίζουν βασισμένη σε στοιχεία εμπειρικής έρευνας Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1988 Θεμελιώδη ζητήματα του δικαίου της διαιτησίας : Η εξουσία κρίσης των διαιτητών Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1988 Μελέτες πολιτικής δικονομίας και διαιτησίας : Οι δύο κύκλοι Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1987 Ενδοκομματική δημοκρατία και σύνταγμα : Συμβολή στις πολιτικές προϋποθέσεις και στην ερμηνεία του άρθρου 29 του συντάγματος 1975/1986 Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1985 Το αντικείμενον της πολιτικής δίκης Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1984 Die Erledigung der Hauptsache Nach Gai. 4, 114 Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1983 Το αντικείμενον της πολιτικής δίκης Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Τόμος ΙΙ: Η Σύμβαση της Νέας Υόρκης του 1958 Ερμηνεία κατ’ άρθρο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2023 Η Αοριστία στην Πολιτική Δίκη : 45ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων, 6 Νοεμβρίου 2021, Διαδικτυακά Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2023 Διεθνής Εμπορική Διαιτησία : Τόμος Ι: Ο ν. 5016/2023 Ερμηνεία κατ’ άρθρο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2023 Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ - Ερμηνεία κατ' άρθρο - 5η έκδοση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2021 Δίκαιη δίκη, οριστικότητα και δημόσια τάξη ως επικρατούσες αρχές στη διεθνή εμπορική διαιτησία : Prevailing principles of fairness, finality and public policy in international commercial arbitration 2nd International arbitration forum Athens, 17.10.2019 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Η έφεση κατά τον ΚΠολΔ 44ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενώσεων ΕλλήνωνΔικονομολόγων : Ιωάννινα, 5-8 Σεπτεμβρίου 2019 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ : Ερμηνεία κατ' άρθρο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2020 Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης : Θεσμικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2020 Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης : Θεσμικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης : Ουσιαστικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2020 Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης : Ουσιαστικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Το ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της Διεθνούς Διαιτησίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Το ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της Διεθνούς Διαιτησίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Μάρτιος 2020 : Με Εισαγωγικό Σημείωμα, επισήμανση των τροποποιήσεων που έχουν επέλθει από το Ν. 4335/2015 έως και τον Ν. 4640/2020 και τις νέες διατάξεις για τη Διαμεσολάβηση (Ν. 4640/2020) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2019 Διεθνής Εμπορική Διαιτησία - Τόμος 1 : Ο ν. 2735/1999 Ερμηνεία κατ’ άρθρο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΝΙΚΟΛΑΟ Θ. ΝΙΚΑ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Διάλογοι με τη νομολογία Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Η νέα τακτική διαδικασία : Υπό το πρίσμα των θεμελιωδών αρχών της πολιτικής δίκης. 42ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων. Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων - Δικηγορικός Σύλλογος Καρδίτσας, Καρδίτσα 7-10 Σεπτεμβρίου 2017 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Δίκαιο χωρίς σύνορα : Διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο προς τιμήν του ομότιμου καθηγητή Αθανασίου Καΐση με αφορμή την αφυπηρέτηση του από τη Νομική Σχολή Α.Π.Θ. με συμβολές μαθητών και ομότεχνών του Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Φεβρουάριος 2018 : Με Εισαγωγικό Σημείωμα, επισήμανση των τροποποιήσεων που έχουν επέλθει από το Ν. 4335/2015 έως και τον Ν. 4512/2018 και τις νέες διατάξεις για τη Διαμεσολάβηση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Εγχειρίδιο πολιτικής δικονομίας : Γενικό μέρος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Η κατάσχεση εις χείρας τρίτου : 41ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων. Αφιερωμένο στη μνήμη του Καθηγητού Γεωργίου Ράμμου, Σύρος, 8 - 11 Σεπτεμβρίου 2016 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης : Ουσιαστικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ : Ερμηνεία κατ' άρθρο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2017 Ακύρωση και ανυπαρξία Διαιτητικών Αποφάσεων : Κατά τον ΚΠολΔ και τον ν. 2735/1999 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Οκτώβριος 2016 : Με Εισαγωγικό Σημείωμα και επισήμανση των τροποποιήσεων που επέφεραν οι Νόμοι 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄ 23.7.2015), 4370/2016 (ΦΕΚ Α΄ 37/7.3.2016), 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/3.8.2016) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Ενώσεις προσώπων και λοιπές οντότητες στην Πολιτική Δίκη : 40ό ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Αφιερωμένο στη μνήμη του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννου Μπρίνια. Ρίο Αχαΐας, 10-13 Σεπτεμβρίου 2015 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Η πολιτική δίκη σε κρίσιμη καμπή : Επιστημονικό συμπόσιο προς τιμήν του Καθηγητή Νικολάου Νίκα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Πολιτική Δικονομία - Γενικό Μέρος : Διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Κώδικας πολιτικής δικονομίας - Συμπλήρωμα - Ιανουάριος 2016 : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ σύμφωνα με τους Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143/9.11.2015) και 4356/2015 (ΦΕΚ Α΄ 181/24.12.2015) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : Με εισαγωγικό Σημείωμα και επισήμανση των τροποποιήσεων που επέφερε ο Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄ 23.7.2015) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Τα όρια του αναιρετικού ελέγχου : Οι νομικές έννοιες και η λειτουργία τους Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2013 Αιτήσεις και ισχυρισμοί στην πολιτική δίκη Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2012 Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ : Ερμηνεία κατ' άρθρο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2012 Πολιτική δικονομία : Γενικό μέρος: Διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2012 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Με τη νομολογία της ολομέλειας του Αρείου Πάγου από το 1971 μέχρι και το Μάρτιο 2012 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2011 Εγχειρίδιο πολιτικής δικονομίας : Γενικό μέρος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Δίκαιο της αναίρεσης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Με τη νομολογία της ολομέλειας του Αρείου Πάγου από το 1971 μέχρι και τον Ιούλιο 2011 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Δίκαιο της διαιτησίας : Ι: Εσωτερική Διαιτησία. Τεύχος Α': Εισαγωγή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Θεμελιώδη ζητήματα του δικαίου της διαιτησίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Το ανίσχυρο των δικαστικών πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Με τη νομολογία της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου από το 1971 μέχρι και το Noέμβριο 2009 Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Θεμελιώδη ζητήματα του δικαίου αναγκαστικής εκτέλεσης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Με τη νομολογία της ολομέλειας του Αρείου Πάγου από το 1971 μέχρι και το Δεκέμβριο 2005 Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Πολιτική δικονομία : Γενικό μέρος ΙΙ Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Πολιτική δικονομία : Γενικό μέρος: Διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2002 Εφαρμογές πολιτικής δικονομίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Ενημερωμένος μέχρι 31.10.2002 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Δικονομία των ιδιωτικών διαφορών Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Η δίκη διαζυγίου : Αντικείμενο δίκης και διαδικασία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1993 Δίκαιο της διαιτησίας : Εσωτερική διαιτησία: Εισαγωγή Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Διαιτησία : Συλλογή κειμένων και νομολογίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1991 Η μαγνητοταινία στην πολιτική δίκη Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1988 Θεμελιώδη ζητήματα του δικαίου της διαιτησίας : Η εξουσία κρίσης των διαιτητών Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1988 Μελέτες πολιτικής δικονομίας και διαιτησίας : Οι δύο κύκλοι Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1985 Το αντικείμενον της πολιτικής δίκης Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1984 Die Erledigung der Hauptsache Nach Gai. 4, 114 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1983 Το αντικείμενον της πολιτικής δίκης Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Η δικονομική μεταχείριση των ενστάσεων στην κατ΄έφεση δίκη Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2024 Η διακριτική εξουσία του δικαστηρίου στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων - Σειρά: Δημοσιεύματα ΕπολΔ Νο 31 : Ερμηνευτική ένταξη της ΚΠολΔ 692 στο σύστημα δικαιικών αρχών της προσωρινής έννομης προστασίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2024 Το μέτρο απόδειξης στην πιθανολόγηση -Σειρά: Δημοσιεύματα ΕπολΔ 30 : Δογματική και δικαιοσυγκριτική θεώρηση, ιδίως στο σύστημα της προσωρινής δικαστικής προστασίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Η αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ : Νομολογιακή και δογματική ανάλυση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Παράλληλη διεξαγωγή διαιτητικής και πολιτικής δίκης σε επίπεδο διεθνούς εμπορικής και εσωτερικής διαιτησίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Τα προβλήματα διαπίστωσης της γνησιότητας της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και η ευθύνη των παρόχων των υπηρεσιών της : Η αστική ευθύνη τους βάσει του ΓΚΠΔ (GDPR) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Τα ακατάσχετα κατά τον ΚΠολΔ Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Η εκτός γάμου συμβίωση: ελεύθερη ή με σύμφωνο Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Κατάσχεση στα χέρια τρίτου: η δήλωση του τρίτου κατά το άρθρο 985 ΚΠολΔ. : Νομική φύση και έννομες συνέπειες Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Η ενέργεια της παρέμβασης κατά τον ΚΠολΔ Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Η συνταγματική θεμελίωση της κοινοτικής επιρροής στο δικονομικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Τα όρια της εξουσίας διαθέσεως στην πολιτική δίκη Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Η δικαστική γραφολογία ως είδος πραγματογνωμοσύνης Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Η αντικατάσταση των αιτιολογιών στο δίκαιο της αναίρεσης Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Ζητήματα δικών περί την εκτέλεση : Πρακτικά της διημερίδας της Κομοτηνής 10 και 11 Δεκεμβρίου 2002, που αφιερώθηκε στην ομότιμη καθηγήτρια Πελαγία Γέσιου - Φάλτση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Ζητήματα εφαρμογής της σύμβασης της Βιέννης για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων : Ν. 2532/97: Πρακτικά ημερίδας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Ο έλεγχος της διαδικασίας και των απαιτήσεων κατά τη διανομή του πλειστηριάσματος : Ανακοπή κατά του πίνακα. Ανακοπή κατά της αναγγελίας (αντικείμενο, λειτουργία, νομικη φύση, διαδικαστικά ζητήματα) Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Τα ασφαλιστικά μέτρα στο ελληνικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού : Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 9 § 4 του Ν. 703/1977 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων εκουσίας δικαιοδοσίας στην ελληνική έννομη τάξη Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2002 Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής : Δογματική ένταξη και ρύθμιση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Ζητήματα διαταγής πληρωμής Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Die Höchstbetragsbürgschaft in der Neueren Rechtsprechung Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Ο διαδικαστικός θεσμός της φορολογικής δηλώσεως Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Δεδικασμένο επί δικονομικού ζητήματος : Ερμηνευτική προσέγγιση του άρθρου 322Ιβ ΚΠολΔ Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Διαταγή πληρωμής για οφειλόμενα μισθώματα Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Η προσεπίκληση του δικονομικού εγγυητή Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Ο δικαστικός έλεγχος των διαιτητικών αποφάσεων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Το άρθρο 69 ΑΚ στις ανώνυμες εταιρίες : Προσέγγιση της έννοιας σύγκρουση συμφερόντων στο ελληνικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Το καθήκον αλήθειας κατά το άρθρο 116 ΚΠολΔ Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Das Unidroit - Übereinkommen über das internationale factoring vom 28/5/1988 Ottawa aus der Sicht des deutschen und griechischen rechts : Eine rechtsvergleichende darstellung zum materiellen factoring - recht Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Η δικαστική προστασία του τρίτου στην αναγκαστική εκτέλεση κατά την ΚΠολΔ 936 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Η απαγόρευση της αναγκαστικής εργασίας και η επίταξη προσωπικών υπηρεσιών Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Η ληστεία : Εγκληματολογική, κοινωνιολογική ανάλυση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Οι υπηρεσιακές κυβερνήσεις στην Ελλάδα : Από την πολιτική πρακτική στη συνταγματική θεσμοποίηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1991 Εγκληματικότητα και κοινωνικός έλεγχος στην ΕΣΣΔ 1917-1988 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1991 Σχέσεις δράστη - θύματος από θυματολογική σκοπιά : Πρακτικά συζήτησης στρογγυλής τραπέζης της 16/5/1990 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1990 Parole : Rehabilitative Versus Bureaucratic Influences upon the Release of Prisoners Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1990 Αντιλήψεις για τη βία στον αθλητισμό Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1990 Η έννοια της τιμωρίας. Μια συνέντευξη του Michael Foucault Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1990 Νοσοκομείο και ψυχιατρείο κρατουμένων Κορυδαλλού : Αναζητώντας τα όρια τιμωρίας - θεραπείας, εκμετάλλευσης - εξόντωσης Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1988 Ζητήματα σύγχρονου εγκληματολογικού προβληματισμού στη Σοβιετική Ένωση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1988 Η αναζήτηση της αλήθειας στην ποινική δίκη Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1988 Η συμπεριφορά των hooligans : Διερεύνηση των παραγόντων που την καθορίζουν βασισμένη σε στοιχεία εμπειρικής έρευνας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1987 Ενδοκομματική δημοκρατία και σύνταγμα : Συμβολή στις πολιτικές προϋποθέσεις και στην ερμηνεία του άρθρου 29 του συντάγματος 1975/1986 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1984 Die Erledigung der Hauptsache Nach Gai. 4, 114 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Οι συμφωνίες παρέκτασης διεθνούς δικαιοδοσίας επί αστικών-εμπορικών διαφορώ : Συγκριτικό - Αυτόνομο Ελληνικό Δίκαιο - Ευρωπαϊκό Δίκαιο – Σύμβαση της Χάγης Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Η διαιτησία των επιμελητηρίων Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2019 Οι θεμελιώδεις δικονομικές αρχές υπό επαναξιολόγηση Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο