Ενώσεις προσώπων και λοιπές οντότητες στην Πολιτική Δίκη
40ό ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Αφιερωμένο στη μνήμη του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννου Μπρίνια. Ρίο Αχαΐας, 10-13 Σεπτεμβρίου 2015
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-568-486-0
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 35.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 234 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Εισηγήσεις έγκριτων νομικών στα πλαίσια του 40ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ενώσεων Ελλήνων Δικονομολόγων.
Περιγραφή

Εισηγήσεις έγκριτων νομικών στα πλαίσια του 40ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ενώσεων Ελλήνων Δικονομολόγων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ...................................................................................        V 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ...................................................................................         1                         

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Χρίστος Π. Φίλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

 ... «Οι ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα κατά το ουσιαστικό δίκαιο»                        27.......................................................................................................           

Παρεμβάσεις

Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θράκης       ....................................................................................................... 65                  

Γεώργιος Παπασωτηρίου, Δικηγόρος Πατρών ...................................       67

Παναγιώτης Μάζης, Δ.Ν., Δικηγόρος..................................................       69

Κωνσταντίνος Ρήγας, Δ.Ν., Πρωτοδίκης Πατρών ...............................       73

Σπύρος Λάλας, Δικηγόρος Αθηνών .....................................................       77

Κωνσταντίνος Καλαβρός, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θράκης                        79

Νικόλαος Κ. Κλαμαρής, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών             81

Εμμανουήλ Γιαννακάκις, Δικηγόρος Αθηνών .....................................       87

Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ευδοξία Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, Εφέτης

.... «Νομιμοποίηση ενώσεων προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα στην πολιτική δίκη)»              93.......................................................................................................          

Παρεμβάσεις

Γρηγόρης Τιμαγένης, Δ.Ν., Δικηγόρος................................................     127

Ηλίας Ηλιακόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος................................................     131

Ευαγγελία Ποδηματά, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης                   133

Δημήτριος Τσικρικάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών         145

Νικόλαος Κ. Κλαμαρής, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών             149

Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Νικόλαος Κατηφόρης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής

.... «Δεδικασμένο και εκτελεστότητα στις ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα και στις λοιπές οντότητες»......................................................................................     157                         

Παρεμβάσεις

Παναγιώτης Η. Κολοτούρος, Αναπληρωτής Καθηγητής της Πολιτικής Δικονομίας στο Δημο­κρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

.... «Ζητήματα νομιμοποίησης και δεδικασμένου» ...............................     209

Μιχαήλ Μαρκουλάκης, Δ.Ν., Δικηγόρος ............................................     217

Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θράκης       ....................................................................................................... 223

Κωνσταντίνος Καλαβρός, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θράκης                        227

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΕΣ

Χρίστος Π. Φίλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης    ....................................................................................................... 231   

Ευδοξία Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, Εφέτης....................................     237 

Νικόλαος Κατηφόρης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής............     241

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

Χαρούλα Απαλαγάκη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης                   245      .........................................................................................................          

ΚΗΡΥΞΗ ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Νικόλαος Κ. Κλαμαρής, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών     261 

....

 


Add: 2016-09-09 09:53:58 - Upd: 2023-08-11 09:26:39