Μάζης, Παναγιώτης Κ.
εγγραφές
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Ιωάννης Καποδίστριας, Αλέξανδρος Υψηλάντης, Τσάρος Αλέξανδρος Α' και η ελληνική επανάσταση Συγγραφέας Περίπλους Χαρτόδετο
2023 Οι Αρχές του Ίσου και του Δικαίου - Liber Amicorum Κωνσταντίνου Φ. Καλαβρού : Ουσία και τύπος στην απονομή της δικαιοσύνης Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2023 Θέματα Αστικού, Εμπορικού και Δικονομικού Δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Σκληρόδετο
2023 Ο Γεώργιος Καλαράς είναι ο συγγραφέας της "Ελληνικής Νομαρχίας" Συγγραφέας Περίπλους Χαρτόδετο
2021 Ερμηνεία ΚΠολΔ : Αναγκαστική Εκτέλεση Άρθρα 904-1054 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2019 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Λαδά Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΝΙΚΟΛΑΟ Θ. ΝΙΚΑ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Οι πρόσφατες εξέλιξεις του Πτωχευτικού Δικαίου : 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Εκκαθάριση και διανομή της πτωχευτικής περιουσίας- Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2017 Εκκαθάριση και διανομή της πτωχευτικής περιουσίας- Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Ebook, Book ‘app’ for iOS
2017 Η κατάσχεση εις χείρας τρίτου : 41ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων. Αφιερωμένο στη μνήμη του Καθηγητού Γεωργίου Ράμμου, Σύρος, 8 - 11 Σεπτεμβρίου 2016 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Ενώσεις προσώπων και λοιπές οντότητες στην Πολιτική Δίκη : 40ό ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Αφιερωμένο στη μνήμη του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννου Μπρίνια. Ρίο Αχαΐας, 10-13 Σεπτεμβρίου 2015 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Θέματα Αστικού, Εμπορικού και Δικονομικού Δικαίου : τόμος IV (2009-2016) Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2014 Η Εμπράγματη Ασφάλεια στη θεωρία και στην πράξη Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2010 Η χρηματοδοτική μίσθωση: Leasing Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Θέματα αστικού, εμπορικού και δικονομικού δικαίου : 2003-2008 Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Εκκαθάριση και διανομή της πτωχευτικής περιουσίας : Σύμφωνα με το νέο Πτωχευτικό Κώδικα, άρθρα 132-161 ν.3588/2007 Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2005 Η ειδική εκκαθάριση των προβληματικών επιχειρήσεων : Αναθεωρημένη με τις νέες νομοθετικές μεταβολές και συμπληρωμένη με τη πρόσφατη νομολογία Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Τιμητική εκδήλωση στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών για τον Παναγιώτη Κ. Μάζη και ομιλία του με θέμα: "Βασικές δικαϊκές αρχές στη ρητορική του Αριστοτέλη και το ισχύον δίκαιο" Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Ζητήματα από το δίκαιο της επιταγής : Περιπτώσεις άρσης του αξιοποίνου στο αδίκημα έκδοσης ακάλυπτης επιταγής: Ενέχυρο επιταγής σε διαταγή: Σχετικά με την αποποινικοποίηση του αδικήματος έκδοσης ακάλυπτης επιταγής Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2003 Θέματα αστικού, εμπορικού και δικονομικού δικαίου : 1993-2003 Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2002 Ο ΚΠολΔ μετά τον ν. 2915/2001 : Πρακτικά της διημερίδας της Θεσσαλονίκης (5-6 Οκτωβρίου 2001) με θέμα τον νόμο για την επιτάχυνση των πολιτικών δικών Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2000 Κτήση κυριότητας, νομής και κατοχής πραγμάτων σε εκποίησή τους με αναγκαστικό πλειστηριασμό Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1999 Η ειδική εκκαθάριση των προβληματικών επιχειρήσεων : Σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 46α του ν. 1892/1990 και την υπόλοιπη σχετική νομοθεσία Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1999 Η χρηματοδοτική μίσθωση : Leasing Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1993 Θέματα αστικού, εμπορικού και δικονομικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Ιωάννης Καποδίστριας, Αλέξανδρος Υψηλάντης, Τσάρος Αλέξανδρος Α' και η ελληνική επανάσταση Περίπλους Χαρτόδετο
2023 Οι Αρχές του Ίσου και του Δικαίου - Liber Amicorum Κωνσταντίνου Φ. Καλαβρού : Ουσία και τύπος στην απονομή της δικαιοσύνης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2023 Θέματα Αστικού, Εμπορικού και Δικονομικού Δικαίου Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Σκληρόδετο
2023 Ο Γεώργιος Καλαράς είναι ο συγγραφέας της "Ελληνικής Νομαρχίας" Περίπλους Χαρτόδετο
2021 Ερμηνεία ΚΠολΔ : Αναγκαστική Εκτέλεση Άρθρα 904-1054 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2019 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Λαδά Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΝΙΚΟΛΑΟ Θ. ΝΙΚΑ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Οι πρόσφατες εξέλιξεις του Πτωχευτικού Δικαίου : 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Εκκαθάριση και διανομή της πτωχευτικής περιουσίας- Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2017 Εκκαθάριση και διανομή της πτωχευτικής περιουσίας- Σάκκουλας Π. Ν. Ebook, Book ‘app’ for iOS
2017 Η κατάσχεση εις χείρας τρίτου : 41ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων. Αφιερωμένο στη μνήμη του Καθηγητού Γεωργίου Ράμμου, Σύρος, 8 - 11 Σεπτεμβρίου 2016 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Ενώσεις προσώπων και λοιπές οντότητες στην Πολιτική Δίκη : 40ό ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Αφιερωμένο στη μνήμη του Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννου Μπρίνια. Ρίο Αχαΐας, 10-13 Σεπτεμβρίου 2015 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Θέματα Αστικού, Εμπορικού και Δικονομικού Δικαίου : τόμος IV (2009-2016) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2014 Η Εμπράγματη Ασφάλεια στη θεωρία και στην πράξη Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2010 Η χρηματοδοτική μίσθωση: Leasing Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Θέματα αστικού, εμπορικού και δικονομικού δικαίου : 2003-2008 Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Εκκαθάριση και διανομή της πτωχευτικής περιουσίας : Σύμφωνα με το νέο Πτωχευτικό Κώδικα, άρθρα 132-161 ν.3588/2007 Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2005 Η ειδική εκκαθάριση των προβληματικών επιχειρήσεων : Αναθεωρημένη με τις νέες νομοθετικές μεταβολές και συμπληρωμένη με τη πρόσφατη νομολογία Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Ζητήματα από το δίκαιο της επιταγής : Περιπτώσεις άρσης του αξιοποίνου στο αδίκημα έκδοσης ακάλυπτης επιταγής: Ενέχυρο επιταγής σε διαταγή: Σχετικά με την αποποινικοποίηση του αδικήματος έκδοσης ακάλυπτης επιταγής Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2003 Θέματα αστικού, εμπορικού και δικονομικού δικαίου : 1993-2003 Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2002 Ο ΚΠολΔ μετά τον ν. 2915/2001 : Πρακτικά της διημερίδας της Θεσσαλονίκης (5-6 Οκτωβρίου 2001) με θέμα τον νόμο για την επιτάχυνση των πολιτικών δικών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2000 Κτήση κυριότητας, νομής και κατοχής πραγμάτων σε εκποίησή τους με αναγκαστικό πλειστηριασμό Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1999 Η ειδική εκκαθάριση των προβληματικών επιχειρήσεων : Σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 46α του ν. 1892/1990 και την υπόλοιπη σχετική νομοθεσία Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1999 Η χρηματοδοτική μίσθωση : Leasing Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1993 Θέματα αστικού, εμπορικού και δικονομικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2005 Τιμητική εκδήλωση στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών για τον Παναγιώτη Κ. Μάζη και ομιλία του με θέμα: "Βασικές δικαϊκές αρχές στη ρητορική του Αριστοτέλη και το ισχύον δίκαιο" Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα