Η συνταγματική θεμελίωση της κοινοτικής επιρροής στο δικονομικό δίκαιο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-2285-2
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 11/2009
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 65.93 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
644 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00