Η διαιτησία των επιμελητηρίων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-648-321-9
Είδος έκδοσης: Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 60.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
17 x 24 εκ., 593 σελ.
Περιγραφή

Το ανά χείρας έργο αποτελεί ένα μοναδικό βοήθημα που με την ευκαιρία της αντιμετώπισης της διαιτησίας των επιμελητηρίων εμβαθύνει στα ζητήματα της θεσμικής διαιτησίας, στην Ελλάδα και διεθνώς. Ο αναγνώστης θα βρει απαντήσεις μέσα από μια διεξοδική και σε βάθος έρευνα στην ουσία όλων των βαθύτερων ζητημάτων, αλλά και των προβληματισμών του σύγχρονου δικαίου της διαιτησίας.

Το συνολικό έργο χωρίζεται σε ένα πρώτο μέρος θεωρητικό αυτό της Διαιτησίας των Επιμελητηρίων και περιλαμβάνει σε δεύτερο μέρος το παράρτημα που είναι οι σε ισχύ Κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Βαθύτερος στόχος του έργου είναι η διαιτησία, να μην παραμείνει ένα δυσπρόσιτο μυστήριο για πολύ ειδικούς, αλλά ένας τόπος προσιτός και ευανάγνωστος, όπως και πρέπει να είναι. Η στιγμή είναι ιδιαίτερη για ένα τέτοιο έργο, καθώς φέτος αφενός το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του, αφετέρου η ελληνική έννομη τάξη, προσχωρεί στη διαιτησία με ξαφνική ορμή όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς από το ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α` 36/9.3.2021) που τροποποίησε, μεταξύ άλλων, και την πρόβλεψη για τη διαιτητική επίλυση των διαφορών του ν. 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών κ.λπ. (άρθ. 176), επιτρέποντας την υπαγωγή σε διαιτησία, με συμφωνία των συμβαλλόμενων, και διαφορών από δημόσιες συμβάσεις που αρχικά δεν περιλαμβάνουν ρήτρα διαιτησίας.

Το έργο ξεχωρίζει για την εξαντλητική λεπτομέρεια, με την οποία αντιμετωπίζονται όλα τα επιμέρους ζητήματα και έτσι είναι βέβαιο, ότι ο αναγνώστης θα βρει την απάντηση σε κάθε ζήτημα που τον απασχολεί σχετικά με τη διαιτησία των επιμελητηρίων.


Add: 2021-06-18 15:22:10 - Upd: 2022-08-17 14:12:26