Η πολιτική δίκη σε κρίσιμη καμπή
Επιστημονικό συμπόσιο προς τιμήν του Καθηγητή Νικολάου Νίκα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-568-414-3
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 24.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
268 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις του συμποσίου με τη σειρά που εκφωνήθηκαν, αφιερώνεται δε από τους συγγραφείς του στον Καθηγητή Νικόλαο Νίκα ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης και αγάπης.
Περιγραφή

Στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2015 οργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, επιστημονικό συμπόσιο προς τιμήν του άρτι αφυπηρετήσαντος καθηγητή Νικολάου Νίκα. Το συμπόσιο είχε ως θέμα: «Η πολιτική δίκη σε κρίσιμη καμπή» και διοργανώθηκε από τον Υποτομέα Πολιτικής Δικονομίας του Τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού δικαίου του Α.Π.Θ και από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις του συμποσίου με τη σειρά που εκφωνήθηκαν, αφιερώνεται δε από τους συγγραφείς του στον Καθηγητή Νικόλαο Νίκα ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης και αγάπης.

Προλογικό σημείωμα ..............................................................................................................................................

ΧΙ

Χαιρετισμοί

Γεώργιος Δέλλιος, Κοσμήτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Καθηγητής Πανε­πισ­τημίου Θεσσαλονίκης ..............................................................................................................................................

XV

Νικόλαος Βαλεργάκης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλο­νίκης ..............................................................................................................................................

XVII

Νικόλαος Κλαμαρής, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, Ομότιμος Καθηγητής Πανε­πισ­τημίου Αθηνών ..............................................................................................................................................

XΙX

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδρος:  Μιχαήλ Σταθόπουλος

 

Προλεγόμενα του προεδρεύοντος ..............................................................................................................................................

3

Εισαγωγική Ομιλία  Καλλιόπης Μακρίδου, Καθηγήτριας Νομικής Σχο­λής Πανε­πισ­τημίου Θεσσαλονίκης

 

Η πολιτική δίκη σε κρίσιμη καμπή ..............................................................................................................................................

7

Απονομή πλακέτας από τον Πρόεδρο του ΔΣΘ και ευχαριστίες του τιμώμενου Καθηγητή Νικολάου Νίκα ..............................................................................................................................................

13

Γεώργιος Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Η τακτική διαδικασία στην πρωτοβάθμια δίκη ..............................................................................................................................................

15

Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδρος:  Νικόλαος Βαλεργάκης

 

Προλεγόμενα του προεδρεύοντος ..............................................................................................................................................

41

Ευαγγελία Ποδηματά, Καθηγήτρια Νομικής Σχο­λής Πανε­πισ­τημίου Θεσσαλονίκης

Δεδικασμένο ..............................................................................................................................................

45

 

Νικολέττα Παϊσίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχο­λής Πανε­πισ­τημίου Θεσ­σα­λονίκης

Νομολογιακά θέματα από το Δίκαιο Αποδείξεως ..............................................................................................................................................

61

Πάρις Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχο­λής Πανε­πισ­τημίου Θεσ­σα­λονίκης

Η συμβολή του Καθηγητή Νικολάου Νίκα στο δίκαιο των ενδίκων μέσων. Πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις στο πεδίο του ius novo­rum, ιδίως σε σχέση με τους προνομιακούς ισχυρισμούς ..............................................................................................................................................

69

Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδρος:  Μιχαήλ Θεοχαρίδης

 

Προλεγόμενα του προεδρεύοντος ..............................................................................................................................................

83

Παναγιώτης Τσόγιας, Δρ. Νομικής, Δικηγόρος

Οι ειδικές διαδικασίες μετά το Ν. 4335/2015 ..............................................................................................................................................

87

Δημήτρης Κράνης, Αρεοπαγίτης

Επίκαιρα ζητήματα ασφαλιστικών μέτρων ..............................................................................................................................................

99

Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχο­λής Πανε­πισ­τημίου Θεσ­σα­λονίκης

Κρίσιμα ζητήματα δικαίου διαιτησίας στο έργο του Καθηγητή Νικολάου Νίκα ..............................................................................................................................................

107

Χαρούλα Απαλαγάκη, Καθηγήτρια Νομικής Σχο­λής Πανε­πισ­τημίου Θεσ­σα­λονίκης

Άκυρη άδικη αναγκαστική εκτέλεση και αξίωση αποζημιώσεως. Το νομολογιακό ρήγμα στα άρθρο 933 και 940 § 3 ΚΠολΔ (με αφορμή κυρίως την ΟλΑΠ 49/2005) ..............................................................................................................................................

133

Δ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδρος:  Αθανάσιος Ράντος

 

Προλεγόμενα του προεδρεύοντος ..............................................................................................................................................

149

Λήδα-Μαρία Πίψου, Καθηγήτρια Νομικής Σχο­λής Πανε­πισ­τημίου Θεσ­σα­λονίκης

Κανονισμός (ΕΕ) αριν. 655/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014. Περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής δια­ταγής δέσμευσης λογαριασμού προς διευκόλυνση της διασυνοριακής είσπραξης οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις............................................................................................................................

153

Κωνσταντίνος Καλαβρός, Καθηγητής Νομικής Σχο­λής Πανε­πισ­τημίου Κομοτηνής

Η Πολιτική Δικονομία ενόψει βασικών μεταρρυθμιστικών αναγκών του 21ου αιώνα ..............................................................................................................................................

191

Απονομή τιμητικής πλακέτας στον τιμώμενο Καθηγητή κ. Νικόλαο Νίκα από την Καθηγήτρια Καλλιόπη Μακρίδου ως εκπρόσωπο των μαθητών του ..............................................................................................................................................

215

Αντιφώνηση του τιμώμενου Καθηγητή Νικολάου Νίκα ..............................................................................................................................................

217

Νικόλαος Νίκας

Ο (μακρύς) δρόμος για μια ενιαία ευρωπαϊκή διαδικασία της πολιτικής δίκης ..............................................................................................................................................

221


Add: 2016-04-13 08:45:01 - Upd: 2018-10-30 18:26:57