Μακρίδου, Καλλιόπη Θ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Relations between judge and parties in German and Greek civil trial Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Το αλλοδαπό στοιχείο στις εθνικές έννομες τάξεις Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2019 Ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Τακτική διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΝΙΚΟΛΑΟ Θ. ΝΙΚΑ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Η νέα τακτική διαδικασία Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Evidence in Spanish and Greek procedural law Συγγραφέας , Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Πολιτική Δικονομία - Β' έκδοση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Η κατάσχεση εις χείρας τρίτου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Η σύγχρονη φυσιογνωμία της συζητητικής αρχής Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Ειδικές διαδικασίες Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Festschrift für Professor Nikolaos K. Klamaris - ΙΙ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Πολιτική Δικονομία Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Provisional measures in Italian and Greek Law Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Εργατικές διαφορές και νέες διατάξεις του ΚΠολΔ (ν. 4335/2015) Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Η πολιτική δίκη σε κρίσιμη καμπή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Πρόσθετοι λόγοι ενδίκων μέσων και βοηθημάτων Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Civil trial of first and second instance according to Swiss and Greek Law Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Issues of Estoppel and Res Judicata in Ango-American and Greek Law Συγγραφέας, Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Το «νέο» Εργατικό Δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2013 Issues of Estoppel and Res Judicata in Anglo-American and Greek Law Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Μνήμη Ιωάννη Μανωλεδάκη, "Η συμβολή στη νομική επιστήμη" Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Κώδικας πολιτικής δικονομίας και κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και καταστάσεως δικαστικών λειτουργών Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Μελέτες αστικού δικονομικού και διεθνούς δικονομικού δικαίου Ι Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Δικονομία εργατικών διαφορών Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Η πολιτική δίκη υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΚ και του ΕΔΔΑ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2007 Η αόριστη αγωγή και οι δυνατότητες θεραπείας της Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Η σιωπηρή αποδοχή των δικαστικών αποφάσεων κατά του ΚΠολΔ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2004 Οι ειδικές διαδικασίες Εισήγηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Ο ΚΠολΔ μετά τον ν. 2915/2001 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2000 Η σύμβαση των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2000 Οι πρόσθετοι λόγοι εφέσεως κατά τον ΚΠολΔ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1998 Η αόριστη αγωγή και οι δυνατότητες θεραπείας της Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
1995 Οι διαδικασίες διαταγής πληρωμής και πιστωτικών τίτλων σε σχέση προς την τακτική και προς άλλες ειδικές διαδικασίες Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1989 Το δικηγορικό απόρρητο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Relations between judge and parties in German and Greek civil trial Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Το αλλοδαπό στοιχείο στις εθνικές έννομες τάξεις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2019 Ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Τακτική διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΝΙΚΟΛΑΟ Θ. ΝΙΚΑ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Η νέα τακτική διαδικασία Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Evidence in Spanish and Greek procedural law Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Πολιτική Δικονομία - Β' έκδοση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Η κατάσχεση εις χείρας τρίτου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Ειδικές διαδικασίες Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Festschrift für Professor Nikolaos K. Klamaris - ΙΙ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Πολιτική Δικονομία Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Provisional measures in Italian and Greek Law Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Εργατικές διαφορές και νέες διατάξεις του ΚΠολΔ (ν. 4335/2015) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Η πολιτική δίκη σε κρίσιμη καμπή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Πρόσθετοι λόγοι ενδίκων μέσων και βοηθημάτων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Issues of Estoppel and Res Judicata in Ango-American and Greek Law Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Το «νέο» Εργατικό Δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2013 Issues of Estoppel and Res Judicata in Anglo-American and Greek Law Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Μνήμη Ιωάννη Μανωλεδάκη, "Η συμβολή στη νομική επιστήμη" Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Κώδικας πολιτικής δικονομίας και κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και καταστάσεως δικαστικών λειτουργών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Μελέτες αστικού δικονομικού και διεθνούς δικονομικού δικαίου Ι Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Δικονομία εργατικών διαφορών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Η πολιτική δίκη υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΚ και του ΕΔΔΑ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2007 Η αόριστη αγωγή και οι δυνατότητες θεραπείας της Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Η σιωπηρή αποδοχή των δικαστικών αποφάσεων κατά του ΚΠολΔ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2002 Ο ΚΠολΔ μετά τον ν. 2915/2001 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2000 Η σύμβαση των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2000 Οι πρόσθετοι λόγοι εφέσεως κατά τον ΚΠολΔ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1998 Η αόριστη αγωγή και οι δυνατότητες θεραπείας της Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
1995 Οι διαδικασίες διαταγής πληρωμής και πιστωτικών τίτλων σε σχέση προς την τακτική και προς άλλες ειδικές διαδικασίες Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1989 Το δικηγορικό απόρρητο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Evidence in Spanish and Greek procedural law Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Civil trial of first and second instance according to Swiss and Greek Law Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Issues of Estoppel and Res Judicata in Ango-American and Greek Law Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Η σύγχρονη φυσιογνωμία της συζητητικής αρχής Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2004 Οι ειδικές διαδικασίες Εισήγηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο