Εθνικός και Υπερεθνικός Δικαιικός Χώρος - Η συμβολή του Καθηγητή Κωνσταντίνου Κεραμέως στο Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο
National and International Legal Space The Contribution of Prof. Konstantinos Kerameus in International Civil Procedure
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-648-609-8
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 40.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
17 x 24 εκ., 430 σελ.
Περιγραφή

Στον παρόντα τόμο γίνεται μια προσπάθεια να καταδειχθεί ένα μέρος της τεράστιας συμβολής του Καθηγητή Κωνσταντίνου Κεραμέως στο Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο. Αυτό επιτυγχάνεται με την παράθεση είκοσι μελετών διακεκριμένων επιστημόνων στον τομέα της Πολιτικής Δικονομίας και του Διεθνούς Δικονομικού Δικαίου.


Add: 2022-12-09 15:12:17 - Upd: 2024-05-31 13:54:43