Χριστιανός, Βασίλειος Α.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Η ισότητα ως νέα αυτόνομη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης Πρόλογος , Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Η ισότητα ως νέα αυτόνομη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης Επιμέλεια σειράς , Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2018 Δημόσιες Συμβάσεις : Ερμηνεία Κατ΄άρθρο. Νόμοι 4412/2016 και 4413/2013 Επιστημονική επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος (Ε.Νο.Β.Ε.) Επετειακός Τόμος - 30 Χρόνια (1987-2017) Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Οικονομικές και νομικές παράμετροι του ελληνικού τουρισμού : 4ο Πανελλήνιο συνέδριο, Τρίπολη, 15-17 Σεπτεμβρίου 2016 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Δικονομικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Η δικαστική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Η δικαστική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Η Ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων κατά το Ενωσιακό Δίκαιο και την Ελληνική Έννομη Τάξη Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Η Ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων κατά το Ενωσιακό Δίκαιο και την Ελληνική Έννομη Τάξη Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2013 Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά της Συνθήκη της Λισαβόνας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Παράνομες κρατικές ενισχύσεις και έννομη προστασία των ενδιαφερόμενων τρίτων Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Συνθήκη ΕΕ και ΣΛΕΕ : Κατ' άρθρο ερμηνεία Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δράσεις υποστήριξης, συντονισμού και συμπλήρωσης της δράσης των κρατών μελών Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Το ήπιο δίκαιο στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Κρατικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Η ένταξη και εφαρμογή το διεθνούς κανόνα στην έννομη τάξη της ΕΕ Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τη νομολογία Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Εισαγωγή στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η αρχή του ανταγωνισμού στην ενωσιακή ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Μετεξελίξεις της προσφυγής λόγω παραβάσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας : Σχολιασμένη έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2009 Τα δικαιοδοτικά όρια του ΔΕΚ υπό ευρωπαϊκή διακυβέρνηση Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Παρελθόν, παρόν, μέλλον Συγγραφέας Θεμέλιο Χαρτόδετο
2005 Η δυναμική των σχέσεων δικαστή και νομοθέτη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Problèmes d' Interprètation à la Mèmoire de Constantinos N. Kakouris Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Εφαρμογές διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου : Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου υπό το φως της κοινοτικής έννομης τάξης Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Εφαρμογές διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου : Υπόθεση Royal Olympic Cruises Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 Εφαρμογές κοινοτικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Οι μεταστροφές της νομολογίας του δικαστηρίου των ευρωπαϊκών κοινοτήτων Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Κοινοτικό δίκαιο προστασίας του καταναλωτή Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Δημόσιες Συμβάσεις : Ερμηνεία Κατ΄άρθρο. Νόμοι 4412/2016 και 4413/2013 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος (Ε.Νο.Β.Ε.) Επετειακός Τόμος - 30 Χρόνια (1987-2017) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Οικονομικές και νομικές παράμετροι του ελληνικού τουρισμού : 4ο Πανελλήνιο συνέδριο, Τρίπολη, 15-17 Σεπτεμβρίου 2016 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά της Συνθήκη της Λισαβόνας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τη νομολογία Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Εισαγωγή στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Μετεξελίξεις της προσφυγής λόγω παραβάσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας : Σχολιασμένη έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2008 Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Παρελθόν, παρόν, μέλλον Θεμέλιο Χαρτόδετο
2005 Η δυναμική των σχέσεων δικαστή και νομοθέτη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Problèmes d' Interprètation à la Mèmoire de Constantinos N. Kakouris Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Εφαρμογές διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου : Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου υπό το φως της κοινοτικής έννομης τάξης Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Εφαρμογές διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου : Υπόθεση Royal Olympic Cruises Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 Εφαρμογές κοινοτικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Οι μεταστροφές της νομολογίας του δικαστηρίου των ευρωπαϊκών κοινοτήτων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Κοινοτικό δίκαιο προστασίας του καταναλωτή Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Η ισότητα ως νέα αυτόνομη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Η ισότητα ως νέα αυτόνομη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2015 Η δικαστική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Η δικαστική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Η Ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων κατά το Ενωσιακό Δίκαιο και την Ελληνική Έννομη Τάξη Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Η Ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων κατά το Ενωσιακό Δίκαιο και την Ελληνική Έννομη Τάξη Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Παράνομες κρατικές ενισχύσεις και έννομη προστασία των ενδιαφερόμενων τρίτων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Συνθήκη ΕΕ και ΣΛΕΕ : Κατ' άρθρο ερμηνεία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δράσεις υποστήριξης, συντονισμού και συμπλήρωσης της δράσης των κρατών μελών Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Το ήπιο δίκαιο στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Κρατικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Η ένταξη και εφαρμογή το διεθνούς κανόνα στην έννομη τάξη της ΕΕ Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Η αρχή του ανταγωνισμού στην ενωσιακή ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Μετεξελίξεις της προσφυγής λόγω παραβάσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2009 Τα δικαιοδοτικά όρια του ΔΕΚ υπό ευρωπαϊκή διακυβέρνηση Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Δικονομικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο