Ζερδελής, Δημήτρης
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Εγχειρίδιο εργατικου δικαίου Z έκδοση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο - E΄ Έκδοση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Οικονομία - Τεχνολογία - Δίκαιο και Εργασία : Τιμητικός Τόμος Δημήτρη Α. Τραυλού-Τζανετάτου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Υφασμάτινο βιβλίο
2020 Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Σύγχρονα θέματα εργατικού δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Εργατική Νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα : Φεβρουάριος 2020 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Εργατική Νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα : Ιανουάριος 2020 Επιστημονική επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις : Θέματα εμβάθυνσης Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Εγχειρίδιο εργατικου δικαίου - Στ' έκδοση : Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Το Εργατικό και το Αστικό Δίκαιο σε ανοικτό διάλογο : 17o Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΔΕΚΑ 12-13 Οκτωβρίου 2018 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Λαδά Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2019 Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις - Δ' έκδοση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΝΙΚΟΛΑΟ Θ. ΝΙΚΑ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Η απαγόρευση διακρίσεων λόγω ηλικίας στο ευρωπαϊκό και το ελληνικό εργατικό δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Εργατική Νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα : Ιούνιος 2018 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Εγχειρίδιο εργατικου δικαίου - Ε' έκδοση : Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο - Β' έκδοση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Ο Κατ' επάγγελμα Δανεισμός Εργαζομένων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Εργατικές διαφορές και νέες διατάξεις του ΚΠολΔ (ν. 4335/2015) : [Σειρά: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος - τ. 71] Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου : Ατομικές και Συλλογικές εργασιακές σχέσεις. Θέματα εμβάθυνσης Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Προσωρινή Απασχόληση : Σύμφωνα με τον Ν 4052/2012 ,όπως τροποποιήθηκε από τους Ν 4093/2012 και 4254/2014 Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Προσωρινή Απασχόληση : Σύμφωνα με τον Ν 4052/2012 ,όπως τροποποιήθηκε από τους Ν 4093/2012 και 4254/2014 Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα : Ιανουάριος 2015 Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις - Γ' έκδοση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2014 Πρακτικά θέματα εργατικού δικαίου : Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Εργατικό Δίκαιο - Δ' έκδοση : Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Το «νέο» Εργατικό Δίκαιο : ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ για τον Καθηγητή Ιωάννη Δ. Κουκιάδη Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2013 Εργατικό δίκαιο : Ατομικές εργασιακές σχέσεις Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Αναλογικότητα και απεργία Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Εργατική νομοθεσία : Βασικά νομοθετήματα Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Εργατική νομοθεσία : Βασικά νομοθετήματα Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Εργατικό δίκαιο : Ατομικές εργασιακές σχέσεις Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Αφιέρωμα μνήμης στη Γιώτα Κραβαρίτου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Εργατικό δίκαιο : Ατομικές εργασιακές σχέσεις Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2007 Εργατικό Δίκαιο : Ατομικές εργασιακές σχέσεις Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Εργατικό δίκαιο : Ατομικές εργασιακές σχέσεις Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Καταχρηστικοί όροι εργασίας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 Η έννοια της εξαρτημένης εργασίας στο εργατικό και στο κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2002 Το δίκαιο της καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
1999 Ατομικές εργασιακές σχέσεις Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
1993 Η πρακτική της εκμετάλλευσης (επιχειρησιακή συνήθεια) και η σχέση της με τους άλλους παράγοντες διαμόρφωσης των όρων εργασίας Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1992 Η αποδυνάμωση δικαιώματος στο εργατικό δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1992 Η προστασία της θέσης εργασίας : Κατά τη διάρκεια της δίκης για το κύρος της καταγγελίας Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1991 Η απόλυση ως ultima ratio : Η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στο δίκαιο της καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Εγχειρίδιο εργατικου δικαίου Z έκδοση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο - E΄ Έκδοση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Οικονομία - Τεχνολογία - Δίκαιο και Εργασία : Τιμητικός Τόμος Δημήτρη Α. Τραυλού-Τζανετάτου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Υφασμάτινο βιβλίο
2020 Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Σύγχρονα θέματα εργατικού δικαίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Εργατική Νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα : Φεβρουάριος 2020 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Εργατική Νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα : Ιανουάριος 2020 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις : Θέματα εμβάθυνσης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Εγχειρίδιο εργατικου δικαίου - Στ' έκδοση : Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Το Εργατικό και το Αστικό Δίκαιο σε ανοικτό διάλογο : 17o Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΔΕΚΑ 12-13 Οκτωβρίου 2018 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Λαδά Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2019 Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις - Δ' έκδοση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΝΙΚΟΛΑΟ Θ. ΝΙΚΑ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Η απαγόρευση διακρίσεων λόγω ηλικίας στο ευρωπαϊκό και το ελληνικό εργατικό δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Εργατική Νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα : Ιούνιος 2018 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Εγχειρίδιο εργατικου δικαίου - Ε' έκδοση : Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο - Β' έκδοση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Ο Κατ' επάγγελμα Δανεισμός Εργαζομένων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Εργατικές διαφορές και νέες διατάξεις του ΚΠολΔ (ν. 4335/2015) : [Σειρά: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος - τ. 71] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου : Ατομικές και Συλλογικές εργασιακές σχέσεις. Θέματα εμβάθυνσης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις - Γ' έκδοση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2014 Πρακτικά θέματα εργατικού δικαίου : Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Εργατικό Δίκαιο - Δ' έκδοση : Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Το «νέο» Εργατικό Δίκαιο : ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ για τον Καθηγητή Ιωάννη Δ. Κουκιάδη Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2013 Εργατικό δίκαιο : Ατομικές εργασιακές σχέσεις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Αναλογικότητα και απεργία Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Εργατικό δίκαιο : Ατομικές εργασιακές σχέσεις Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Αφιέρωμα μνήμης στη Γιώτα Κραβαρίτου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Εργατικό δίκαιο : Ατομικές εργασιακές σχέσεις Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2007 Εργατικό Δίκαιο : Ατομικές εργασιακές σχέσεις Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Εργατικό δίκαιο : Ατομικές εργασιακές σχέσεις Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Καταχρηστικοί όροι εργασίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 Η έννοια της εξαρτημένης εργασίας στο εργατικό και στο κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2002 Το δίκαιο της καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
1999 Ατομικές εργασιακές σχέσεις Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
1993 Η πρακτική της εκμετάλλευσης (επιχειρησιακή συνήθεια) και η σχέση της με τους άλλους παράγοντες διαμόρφωσης των όρων εργασίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1992 Η αποδυνάμωση δικαιώματος στο εργατικό δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1992 Η προστασία της θέσης εργασίας : Κατά τη διάρκεια της δίκης για το κύρος της καταγγελίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1991 Η απόλυση ως ultima ratio : Η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στο δίκαιο της καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2015 Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα : Ιανουάριος 2015 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Εργατική νομοθεσία : Βασικά νομοθετήματα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Εργατική νομοθεσία : Βασικά νομοθετήματα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2015 Προσωρινή Απασχόληση : Σύμφωνα με τον Ν 4052/2012 ,όπως τροποποιήθηκε από τους Ν 4093/2012 και 4254/2014 Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Προσωρινή Απασχόληση : Σύμφωνα με τον Ν 4052/2012 ,όπως τροποποιήθηκε από τους Ν 4093/2012 και 4254/2014 Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο