Διαμαντόπουλος, Γεώργιος Ν.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Οι Αρχές του Ίσου και του Δικαίου - Liber Amicorum Κωνσταντίνου Φ. Καλαβρού : Ουσία και τύπος στην απονομή της δικαιοσύνης Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2023 Η Κτηματολογική Δίκη υπό το πρίσμα των πρόσφατων νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων Επιμέλεια σειράς , Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Ανταλλάξιμα Κτήματα (Από της συστάσεως του ελληνικού Κράτους στο Εθνικό Κτηματολόγιο) Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Το δίκαιο ακινήτων στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου Συλλογή νομολογίας των ετών 1889-2022 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Η οριστικοποίηση και το αμάχητο τεκμήριο των πρώτων εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Ένδικη προστασία σε ακίνητο φερόμενο ως "άγνωστου" ιδιοκτήτη, 2η έκδ. Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Αποδεικτικές δυσχέρειες στην θεμελίωση των αξιώσεων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό : Μια συμβολή στην αντιμετώπιση των αποδεικτικών ζητημάτων του ν. 4529/2018 (Οδηγία 2014/104/ΕΕ) Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Τα πρόδηλα σφάλματα στο κτηματολογικό δίκαιο : Δογματική θεώρηση - Νομολογιακή προσέγγιση Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος 2020-2021 IV Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2021 Συμβολαιογραφία και ακίνητη περιουσία Νο 2 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Συγκριτικό Κτηματολογικό Δίκαιο : Στοιχεία κτηματολογικού δικαίου στις έννομες τάξεις της ΕΕ και των ΗΠΑ Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Μισθώσεις Ιδίως υπό το πρίσμα της υγειονομικής κρίσης Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Εθνικό Κτηματολόγιο και Διαμεσολάβηση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Η Τριτανακοπή στην Κτηματολογική Δίκη Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Relations between judge and parties in German and Greek civil trial : Case management and “Aufklärungspflicht“ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Κυπριακό και Ελληνικό Κτηματολόγιο : Δικαιοσυγκριτική επισκόπηση. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΚΕΚΤΗΜΕ, Λευκωσία, 2020 Επιμέλεια σειράς , Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Εθνικό Κτηματολόγιο : Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 2664/1998 Επιμέλεια σειράς , Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος ΙΙΙ : 2015-2019 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2019 Η πραγματογνωμοσύνη στην κτηματολογική δίκη : Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Π.Θ. «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις» Πρόλογος , Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Αστικό Δικονομικό Δίκαιο & Νομολογιακό Γίγνεσθαι Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΝΙΚΟΛΑΟ Θ. ΝΙΚΑ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Evidence in Spanish and Greek procedural law : Editors: Professors Kalliopi Makridou - Georgios Diamantopoulos. [Series: Greek and Foreign Civil Procedural Systems - Vol. 4] Επιμέλεια κειμένου , Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Πολιτική Δικονομία : Επικαιροποιημένη και με το ν. 4512/2018. Θεωρία - Νομολογία - Υποδείγματα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Ο κομβικός ρόλος του συμβολαιογράφου στο δίκαιο : Δικαιοπραξιών/Εθνικού Κτηματολογίου/ Οικογενειακών υποθέσεων/Κληρονομικής διαδοχής/ Αναγκαστικής εκτέλεσης. Επιστημονικό συμπόσιο προς τιμήν της Ιωάννας Μπιλίση-Χρουσαλά Συγγραφέας , Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Προωθητική Ροϊκών Δεσμών Μετάφραση Τζιόλα Σκληρόδετο
2017 Σχεδιασμός Στροβιλομηχανών και Αεριοστροβίλων Υψηλής Απόδοσης Μετάφραση Τζιόλα Σκληρόδετο
2017 Χρησικτησία και Εθνικό Κτηματολόγιο : Κέντρο Κτηματολογικών Μελετών (ΚΕΚΤΗΜΕ) - Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Κρήτης. Διεύθυνση Σειράς: Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος. [Σειρά: Βιβλιοθήκη Κτηματολογικού Δικαίου - τ. 7] Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Δάση, δασικοί χάρτες, δασολόγιο & κτηματολόγιο : Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Π.Θ. «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις». Πρόλογος: Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος. Διεύθυνση Σειράς: Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος. [Σειρά: Βιβλιοθήκη Κτηματολογικού Δικαίου - τ. 6] Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Κώδικας Κτηματολογίου : «Κωδικοποίηση» νομοθεσίας για το Εθνικό Κτηματολόγιο & τον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου. Διεύθυνση Σειράς: Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος. [Σειρά: Βιβλιοθήκη Κτηματολογικού Δικαίου - τ. 5] Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Festschrift für Professor Nikolaos K. Klamaris - ΙΙ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Πολιτική Δικονομία : Θεωρία (υπό το ν. 4335/2015) | Νομολογία (σχολιασμένες αποφάσεις της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου) | Υποδείγματα (δικογράφων και εκθέσεων πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης) Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Provisional measures in Italian and Greek Law : Editors: Professors Kalliopi Makridou - Georgios Diamantopoulos. [Series: Greek and Foreign Civil Procedural Systems - Vol. 3] Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου και Εθνικό Κτηματολόγιο : Σημεία τομής και διάκρισης. Επιμέλεια: Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος. [Σειρά: Βιβλιοθήκη Κτηματολογικού Δικαίου - τ. 4] Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Η πολιτική δίκη σε κρίσιμη καμπή : Επιστημονικό συμπόσιο προς τιμήν του Καθηγητή Νικολάου Νίκα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Εφαρμογές Δικαίου Κτηματολογίου : Εθνικό Κτηματολόγιο - Κτηματολόγιο Δωδεκανήσου. Διεύθυνση Σειράς: Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος. [Σειρά: Βιβλιοθήκη Κτηματολογικού Δικαίου - τ. 3] Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Η δίκη των αντιρρήσεων : ενώπιον του κτηματολογικού δικαστή Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Civil trial of first and second instance according to Swiss and Greek Law : Editors: Professors Kalliopi Makridou - Georgios Diamantopoulos. [Series: Greek and Foreign Civil Procedural Systems - Vol. 2] Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Issues of Estoppel and Res Judicata in Ango-American and Greek Law : Editors: Professors Kalliopi Makridou - Georgios Diamantopoulos Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος ΙΙ : 2009-2014 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2014 Ζητήματα Κτηματολογικού Δικονομικού Δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Κτηματολογικό Δίκαιο: Νομοθετική έκρηξη και νομολογιακή πραγματικότητα : Επιμέλεια: Δημήτριος Η. Παπαστερίου. [Σειρά: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος - τ. 70] Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Issues of Estoppel and Res Judicata in Anglo-American and Greek Law Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Δίκαιο Κτηματολογίου : Νομοθεσία - Νομολογία Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Δίκαιο Κτηματολογίου : Νομοθεσία - Νομολογία Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2009 Ερανισμοί και ανταποδόσεις Θέμιδος, Ι (1989-2009) Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Η ανακοπή κατά αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου κατά τον ΚΠολΔ Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2002 Ζητήματα διαταγής πληρωμής Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Μισθώσεις δικονομικά και ουσιαστικά ζητήματα : Επιστημονική ημερίδα της Ε.ΝΟ.Β.Ε σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Καβάλας Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1999 Διαταγή πληρωμής για οφειλόμενα μισθώματα Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Η ανώτερη βία ως λόγος ερημοδικίας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Η ερήμην δίκη κατά τον ΚΠολΔ : Βασικά ζητήματα ενόψει και της πρόσφατης νομοθετικής μεταρρυθμίσεως Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1996 Η αντιφατική συμπεριφορά των διαδίκων στην πολιτική δίκη Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Οι Αρχές του Ίσου και του Δικαίου - Liber Amicorum Κωνσταντίνου Φ. Καλαβρού : Ουσία και τύπος στην απονομή της δικαιοσύνης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2023 Η Κτηματολογική Δίκη υπό το πρίσμα των πρόσφατων νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Ανταλλάξιμα Κτήματα (Από της συστάσεως του ελληνικού Κράτους στο Εθνικό Κτηματολόγιο) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Το δίκαιο ακινήτων στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου Συλλογή νομολογίας των ετών 1889-2022 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2021 Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος 2020-2021 IV Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2021 Συμβολαιογραφία και ακίνητη περιουσία Νο 2 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Μισθώσεις Ιδίως υπό το πρίσμα της υγειονομικής κρίσης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Εθνικό Κτηματολόγιο και Διαμεσολάβηση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Relations between judge and parties in German and Greek civil trial : Case management and “Aufklärungspflicht“ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Κυπριακό και Ελληνικό Κτηματολόγιο : Δικαιοσυγκριτική επισκόπηση. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΚΕΚΤΗΜΕ, Λευκωσία, 2020 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Εθνικό Κτηματολόγιο : Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 2664/1998 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος ΙΙΙ : 2015-2019 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2019 Αστικό Δικονομικό Δίκαιο & Νομολογιακό Γίγνεσθαι Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΝΙΚΟΛΑΟ Θ. ΝΙΚΑ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Evidence in Spanish and Greek procedural law : Editors: Professors Kalliopi Makridou - Georgios Diamantopoulos. [Series: Greek and Foreign Civil Procedural Systems - Vol. 4] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Πολιτική Δικονομία : Επικαιροποιημένη και με το ν. 4512/2018. Θεωρία - Νομολογία - Υποδείγματα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Ο κομβικός ρόλος του συμβολαιογράφου στο δίκαιο : Δικαιοπραξιών/Εθνικού Κτηματολογίου/ Οικογενειακών υποθέσεων/Κληρονομικής διαδοχής/ Αναγκαστικής εκτέλεσης. Επιστημονικό συμπόσιο προς τιμήν της Ιωάννας Μπιλίση-Χρουσαλά Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Χρησικτησία και Εθνικό Κτηματολόγιο : Κέντρο Κτηματολογικών Μελετών (ΚΕΚΤΗΜΕ) - Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Κρήτης. Διεύθυνση Σειράς: Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος. [Σειρά: Βιβλιοθήκη Κτηματολογικού Δικαίου - τ. 7] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Κώδικας Κτηματολογίου : «Κωδικοποίηση» νομοθεσίας για το Εθνικό Κτηματολόγιο & τον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου. Διεύθυνση Σειράς: Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος. [Σειρά: Βιβλιοθήκη Κτηματολογικού Δικαίου - τ. 5] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Festschrift für Professor Nikolaos K. Klamaris - ΙΙ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Πολιτική Δικονομία : Θεωρία (υπό το ν. 4335/2015) | Νομολογία (σχολιασμένες αποφάσεις της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου) | Υποδείγματα (δικογράφων και εκθέσεων πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Provisional measures in Italian and Greek Law : Editors: Professors Kalliopi Makridou - Georgios Diamantopoulos. [Series: Greek and Foreign Civil Procedural Systems - Vol. 3] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου και Εθνικό Κτηματολόγιο : Σημεία τομής και διάκρισης. Επιμέλεια: Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος. [Σειρά: Βιβλιοθήκη Κτηματολογικού Δικαίου - τ. 4] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Η πολιτική δίκη σε κρίσιμη καμπή : Επιστημονικό συμπόσιο προς τιμήν του Καθηγητή Νικολάου Νίκα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Εφαρμογές Δικαίου Κτηματολογίου : Εθνικό Κτηματολόγιο - Κτηματολόγιο Δωδεκανήσου. Διεύθυνση Σειράς: Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος. [Σειρά: Βιβλιοθήκη Κτηματολογικού Δικαίου - τ. 3] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Η δίκη των αντιρρήσεων : ενώπιον του κτηματολογικού δικαστή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Issues of Estoppel and Res Judicata in Ango-American and Greek Law : Editors: Professors Kalliopi Makridou - Georgios Diamantopoulos Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος ΙΙ : 2009-2014 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2014 Ζητήματα Κτηματολογικού Δικονομικού Δικαίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Κτηματολογικό Δίκαιο: Νομοθετική έκρηξη και νομολογιακή πραγματικότητα : Επιμέλεια: Δημήτριος Η. Παπαστερίου. [Σειρά: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος - τ. 70] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Issues of Estoppel and Res Judicata in Anglo-American and Greek Law Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Δίκαιο Κτηματολογίου : Νομοθεσία - Νομολογία Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Δίκαιο Κτηματολογίου : Νομοθεσία - Νομολογία Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2009 Ερανισμοί και ανταποδόσεις Θέμιδος, Ι (1989-2009) Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Η ανακοπή κατά αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου κατά τον ΚΠολΔ Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2002 Ζητήματα διαταγής πληρωμής Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Διαταγή πληρωμής για οφειλόμενα μισθώματα Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Η ανώτερη βία ως λόγος ερημοδικίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Η αντιφατική συμπεριφορά των διαδίκων στην πολιτική δίκη Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Προωθητική Ροϊκών Δεσμών Τζιόλα Σκληρόδετο
2017 Σχεδιασμός Στροβιλομηχανών και Αεριοστροβίλων Υψηλής Απόδοσης Τζιόλα Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Η Κτηματολογική Δίκη υπό το πρίσμα των πρόσφατων νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Ανταλλάξιμα Κτήματα (Από της συστάσεως του ελληνικού Κράτους στο Εθνικό Κτηματολόγιο) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Η οριστικοποίηση και το αμάχητο τεκμήριο των πρώτων εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Ένδικη προστασία σε ακίνητο φερόμενο ως "άγνωστου" ιδιοκτήτη, 2η έκδ. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Αποδεικτικές δυσχέρειες στην θεμελίωση των αξιώσεων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό : Μια συμβολή στην αντιμετώπιση των αποδεικτικών ζητημάτων του ν. 4529/2018 (Οδηγία 2014/104/ΕΕ) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Τα πρόδηλα σφάλματα στο κτηματολογικό δίκαιο : Δογματική θεώρηση - Νομολογιακή προσέγγιση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Συγκριτικό Κτηματολογικό Δίκαιο : Στοιχεία κτηματολογικού δικαίου στις έννομες τάξεις της ΕΕ και των ΗΠΑ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Η Τριτανακοπή στην Κτηματολογική Δίκη Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Κυπριακό και Ελληνικό Κτηματολόγιο : Δικαιοσυγκριτική επισκόπηση. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΚΕΚΤΗΜΕ, Λευκωσία, 2020 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Εθνικό Κτηματολόγιο : Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 2664/1998 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Η πραγματογνωμοσύνη στην κτηματολογική δίκη : Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Π.Θ. «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις» Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Evidence in Spanish and Greek procedural law : Editors: Professors Kalliopi Makridou - Georgios Diamantopoulos. [Series: Greek and Foreign Civil Procedural Systems - Vol. 4] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Ο κομβικός ρόλος του συμβολαιογράφου στο δίκαιο : Δικαιοπραξιών/Εθνικού Κτηματολογίου/ Οικογενειακών υποθέσεων/Κληρονομικής διαδοχής/ Αναγκαστικής εκτέλεσης. Επιστημονικό συμπόσιο προς τιμήν της Ιωάννας Μπιλίση-Χρουσαλά Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Κώδικας Κτηματολογίου : «Κωδικοποίηση» νομοθεσίας για το Εθνικό Κτηματολόγιο & τον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου. Διεύθυνση Σειράς: Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος. [Σειρά: Βιβλιοθήκη Κτηματολογικού Δικαίου - τ. 5] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Η δίκη των αντιρρήσεων : ενώπιον του κτηματολογικού δικαστή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Civil trial of first and second instance according to Swiss and Greek Law : Editors: Professors Kalliopi Makridou - Georgios Diamantopoulos. [Series: Greek and Foreign Civil Procedural Systems - Vol. 2] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Issues of Estoppel and Res Judicata in Ango-American and Greek Law : Editors: Professors Kalliopi Makridou - Georgios Diamantopoulos Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2000 Μισθώσεις δικονομικά και ουσιαστικά ζητήματα : Επιστημονική ημερίδα της Ε.ΝΟ.Β.Ε σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Καβάλας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1997 Η ερήμην δίκη κατά τον ΚΠολΔ : Βασικά ζητήματα ενόψει και της πρόσφατης νομοθετικής μεταρρυθμίσεως Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Δάση, δασικοί χάρτες, δασολόγιο & κτηματολόγιο : Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Π.Θ. «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις». Πρόλογος: Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος. Διεύθυνση Σειράς: Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος. [Σειρά: Βιβλιοθήκη Κτηματολογικού Δικαίου - τ. 6] Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο