Νίκας, Νικόλαος Θ.
εγγραφές
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Η δικονομική μεταχείριση των ενστάσεων στην κατ΄έφεση δίκη Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2024 Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως : ΙΙ Ειδικό Μέρος Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2024 Η διακριτική εξουσία του δικαστηρίου στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων - Σειρά: Δημοσιεύματα ΕπολΔ Νο 31 : Ερμηνευτική ένταξη της ΚΠολΔ 692 στο σύστημα δικαιικών αρχών της προσωρινής έννομης προστασίας Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2024 Το μέτρο απόδειξης στην πιθανολόγηση -Σειρά: Δημοσιεύματα ΕπολΔ 30 : Δογματική και δικαιοσυγκριτική θεώρηση, ιδίως στο σύστημα της προσωρινής δικαστικής προστασίας Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2023 Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως : Γενικό μέρος Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2023 Οι Αρχές του Ίσου και του Δικαίου - Liber Amicorum Κωνσταντίνου Φ. Καλαβρού : Ουσία και τύπος στην απονομή της δικαιοσύνης Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας : Θεμελιώδεις έννοιες και αρχές – Δικαιοδοσία – Αρμοδιότητα • Η τακτική διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια • Ένδικα μέσα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Η αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ : Νομολογιακή και δογματική ανάλυση Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Πολιτική δικονομία Ένδικα μέσα - ΙΙΙ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Παράλληλη διεξαγωγή διαιτητικής και πολιτικής δίκης σε επίπεδο διεθνούς εμπορικής και εσωτερικής διαιτησίας Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Συγκριτικό δικονομικό δίκαιο και δικονομική ενοποίηση Μελέτες εις Μνήμην Καθηγητή Peter Gilles Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2021 Δικονομικά ζητήματα του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Τα προβλήματα διαπίστωσης της γνησιότητας της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και η ευθύνη των παρόχων των υπηρεσιών της : Η αστική ευθύνη τους βάσει του ΓΚΠΔ (GDPR) Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Πολιτική δικονομία ΙΙ : Η τακτική διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2021 Ερμηνεία ΚΠολΔ : Αναγκαστική Εκτέλεση Άρθρα 904-1054 Επιστημονική επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2020 Ασφαλιστικά μέτρα - Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας - Διαιτησία Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Ερμηνεία ΚΠολΔ : Άρθρα 495-590 Ένδικα Μέσα και Ανακοπές Επιστημονική επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Πολιτική δικονομία : Θεμελιώδεις έννοιες και αρχές - Δικαιοδοσία - Αρμοδιότητα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Εγχειρίδιο δικαίου αναγκαστικής εκτελέσεως Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας : Θεμελιώδεις έννοιες και αρχές – Δικαιοδοσία – Αρμοδιότητα • Η τακτική διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια • Ένδικα μέσα - Επικαιροποιημένη με τον Ν. 4512/2018 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως : Ειδικό μέρος Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως : Γενικός μέρος Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Η κατάσχεση εις χείρας τρίτου : 41ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων. Αφιερωμένο στη μνήμη του Καθηγητού Γεωργίου Ράμμου, Σύρος, 8 - 11 Σεπτεμβρίου 2016 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Η αρχή της ισότητας των όπλων και τα διαδικαστικά προνόμια του Δημοσίου στην πολιτική δίκη : Πρόλογος: Νικόλαος Θ. Νίκας, Ομότιμος Καθητηγής Πανεπιστημίου Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Ευρωπαϊκή Πολιτική Δικονομία : Ερμηνεία κατ’ άρθρον του Κανονισμού Βρυξέλλες Ια (1215/2012) για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Η πολιτική δίκη σε κρίσιμη καμπή : Επιστημονικό συμπόσιο προς τιμήν του Καθηγητή Νικολάου Νίκα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Νομικές Μελέτες ΙΙ : Αστικό Δικονομικό Δίκαιο - Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο - Ιδιωτικό Δίκαιο - Ποινική Δικονομία - Ανάλεκτα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2012 Εγχειρίδιο δικαίου αναγκαστικής εκτελέσεως Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Εγχειρίδιο πολιτικής δικονομίας Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως : Ειδικό μέρος Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2011 Κώδικας πολιτικής δικονομίας και κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και καταστάσεως δικαστικών λειτουργών : Με τον ν. 3994/2011 και όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως : Γενικός μέρος Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Ευρωπαϊκό δικονομικό διεθνές δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Η πολιτική δίκη υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΚ και του ΕΔΔΑ : Ακαδημαϊκό Συμπόσιο προς τιμήν του Κωνσταντίνου Κεραμέως Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2007 Πολιτική δικονομία : Ένδικα μέσα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2007 Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη ΙΙ : Μελέτες ποινικού δικαίου - Εγκληματολογίας - Ιστορίας του εγκλήματος Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Πολιτική δικονομία : Τακτική διαδικασία - Απόδειξη Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2003 Κώδικας πολιτικής δικονομίας και εισαγωγικός νόμος : Μεταγλωττισμένος στη δημοτική: Με το αυθεντικό κείμενο στην καθαρεύουσα και όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις (ν. 2915/2001, 2943/2001, 3043/2002, 3089/2002) Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2003 Κώδικας πολιτικής δικονομίας και εισαγωγικός νόμος : Μεταγλωτισμένος στη δημοτική: Με το αυθεντικό κείμενο στην καθαρεύουσα και όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις (ν. 2915/2001, 2943/2001, 3043/2002, 3089/2002) Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2003 Πολιτική δικονομία : Θεμελιώδεις έννοιες και αρχές - Δικαιοδοσία - Αρμοδιότητα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2003 Συμπλήρωμα στην ερμηνεία ΚΠολΔ : Μετά τους ν. 2915/2001, 2943/2001, 3043/2002 και 3089/2002 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2002 Ευρωπαϊκό δικονομικό διεθνές δίκαιο : Νομοθετικά κείμενα, βιβλιογραφία, νομολογία ΔΕυρΚ και ελληνικών δικαστηρίων, αιτιολογικές εκθέσεις Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2000 Ερμηνεία ΚΠολΔ : τόμοι I, II και συμπλήρωμα Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2000 Ερμηνεία του κώδικα πολιτικής δικονομίας : 1-590 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2000 Ερμηνεία του κώδικα πολιτικής δικονομίας : 591-1054: Εισαγωγικός νόμος Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2000 Η σύμβαση των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων : Δέκα χρόνια εφαρμογής της στην Ελλάδα Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2000 Κώδικας πολιτικής δικονομίας και εισαγωγικός νόμος : Μεταγλωττισμένος στη δημοτική. Με το αυθεντικό κείμενο στην καθαρεύουσα και όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις (ν. 2447/1996, 2479/1997, 2521/1997) Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1999 Νομικές μελέτες : Αστικό δικονομικό δίκαιο, δικονομικό διεθνές δίκαιο, ιδιωτικό δίκαιο, ανάλεκτα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1998 Οι συμβάσεις Βρυξελλών και Λουγκάνο για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων : Κείμενα, βιβλιογραφία, νομολογία ΔΕυρΚ και ελληνικών δικαστηρίων, αιτιολογικές εκθέσεις Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1991 Η ένσταση εκκρεμοδικίας στην πολιτική δίκη Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1984 Ο δικαστικός συμβιβασμός Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως : ΙΙ Ειδικό Μέρος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2023 Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως : Γενικό μέρος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2023 Οι Αρχές του Ίσου και του Δικαίου - Liber Amicorum Κωνσταντίνου Φ. Καλαβρού : Ουσία και τύπος στην απονομή της δικαιοσύνης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας : Θεμελιώδεις έννοιες και αρχές – Δικαιοδοσία – Αρμοδιότητα • Η τακτική διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια • Ένδικα μέσα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Πολιτική δικονομία Ένδικα μέσα - ΙΙΙ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Συγκριτικό δικονομικό δίκαιο και δικονομική ενοποίηση Μελέτες εις Μνήμην Καθηγητή Peter Gilles Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2021 Πολιτική δικονομία ΙΙ : Η τακτική διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Πολιτική δικονομία : Θεμελιώδεις έννοιες και αρχές - Δικαιοδοσία - Αρμοδιότητα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Εγχειρίδιο δικαίου αναγκαστικής εκτελέσεως Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας : Θεμελιώδεις έννοιες και αρχές – Δικαιοδοσία – Αρμοδιότητα • Η τακτική διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια • Ένδικα μέσα - Επικαιροποιημένη με τον Ν. 4512/2018 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως : Ειδικό μέρος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως : Γενικός μέρος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Η κατάσχεση εις χείρας τρίτου : 41ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων. Αφιερωμένο στη μνήμη του Καθηγητού Γεωργίου Ράμμου, Σύρος, 8 - 11 Σεπτεμβρίου 2016 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Ευρωπαϊκή Πολιτική Δικονομία : Ερμηνεία κατ’ άρθρον του Κανονισμού Βρυξέλλες Ια (1215/2012) για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Η πολιτική δίκη σε κρίσιμη καμπή : Επιστημονικό συμπόσιο προς τιμήν του Καθηγητή Νικολάου Νίκα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Νομικές Μελέτες ΙΙ : Αστικό Δικονομικό Δίκαιο - Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο - Ιδιωτικό Δίκαιο - Ποινική Δικονομία - Ανάλεκτα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2012 Εγχειρίδιο δικαίου αναγκαστικής εκτελέσεως Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Εγχειρίδιο πολιτικής δικονομίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως : Ειδικό μέρος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2011 Κώδικας πολιτικής δικονομίας και κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και καταστάσεως δικαστικών λειτουργών : Με τον ν. 3994/2011 και όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως : Γενικός μέρος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Ευρωπαϊκό δικονομικό διεθνές δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Πολιτική δικονομία : Ένδικα μέσα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2007 Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη ΙΙ : Μελέτες ποινικού δικαίου - Εγκληματολογίας - Ιστορίας του εγκλήματος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Πολιτική δικονομία : Τακτική διαδικασία - Απόδειξη Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2003 Κώδικας πολιτικής δικονομίας και εισαγωγικός νόμος : Μεταγλωττισμένος στη δημοτική: Με το αυθεντικό κείμενο στην καθαρεύουσα και όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις (ν. 2915/2001, 2943/2001, 3043/2002, 3089/2002) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2003 Κώδικας πολιτικής δικονομίας και εισαγωγικός νόμος : Μεταγλωτισμένος στη δημοτική: Με το αυθεντικό κείμενο στην καθαρεύουσα και όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις (ν. 2915/2001, 2943/2001, 3043/2002, 3089/2002) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2003 Πολιτική δικονομία : Θεμελιώδεις έννοιες και αρχές - Δικαιοδοσία - Αρμοδιότητα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2003 Συμπλήρωμα στην ερμηνεία ΚΠολΔ : Μετά τους ν. 2915/2001, 2943/2001, 3043/2002 και 3089/2002 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2002 Ευρωπαϊκό δικονομικό διεθνές δίκαιο : Νομοθετικά κείμενα, βιβλιογραφία, νομολογία ΔΕυρΚ και ελληνικών δικαστηρίων, αιτιολογικές εκθέσεις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2000 Ερμηνεία ΚΠολΔ : τόμοι I, II και συμπλήρωμα Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2000 Ερμηνεία του κώδικα πολιτικής δικονομίας : 591-1054: Εισαγωγικός νόμος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2000 Ερμηνεία του κώδικα πολιτικής δικονομίας : 1-590 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2000 Κώδικας πολιτικής δικονομίας και εισαγωγικός νόμος : Μεταγλωττισμένος στη δημοτική. Με το αυθεντικό κείμενο στην καθαρεύουσα και όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις (ν. 2447/1996, 2479/1997, 2521/1997) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1999 Νομικές μελέτες : Αστικό δικονομικό δίκαιο, δικονομικό διεθνές δίκαιο, ιδιωτικό δίκαιο, ανάλεκτα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1998 Οι συμβάσεις Βρυξελλών και Λουγκάνο για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων : Κείμενα, βιβλιογραφία, νομολογία ΔΕυρΚ και ελληνικών δικαστηρίων, αιτιολογικές εκθέσεις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1991 Η ένσταση εκκρεμοδικίας στην πολιτική δίκη Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1984 Ο δικαστικός συμβιβασμός Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Η δικονομική μεταχείριση των ενστάσεων στην κατ΄έφεση δίκη Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2024 Η διακριτική εξουσία του δικαστηρίου στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων - Σειρά: Δημοσιεύματα ΕπολΔ Νο 31 : Ερμηνευτική ένταξη της ΚΠολΔ 692 στο σύστημα δικαιικών αρχών της προσωρινής έννομης προστασίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2024 Το μέτρο απόδειξης στην πιθανολόγηση -Σειρά: Δημοσιεύματα ΕπολΔ 30 : Δογματική και δικαιοσυγκριτική θεώρηση, ιδίως στο σύστημα της προσωρινής δικαστικής προστασίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Η αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ : Νομολογιακή και δογματική ανάλυση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Παράλληλη διεξαγωγή διαιτητικής και πολιτικής δίκης σε επίπεδο διεθνούς εμπορικής και εσωτερικής διαιτησίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Δικονομικά ζητήματα του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Τα προβλήματα διαπίστωσης της γνησιότητας της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και η ευθύνη των παρόχων των υπηρεσιών της : Η αστική ευθύνη τους βάσει του ΓΚΠΔ (GDPR) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2021 Ερμηνεία ΚΠολΔ : Αναγκαστική Εκτέλεση Άρθρα 904-1054 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
2020 Ασφαλιστικά μέτρα - Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας - Διαιτησία Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Ερμηνεία ΚΠολΔ : Άρθρα 495-590 Ένδικα Μέσα και Ανακοπές Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2008 Η πολιτική δίκη υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΚ και του ΕΔΔΑ : Ακαδημαϊκό Συμπόσιο προς τιμήν του Κωνσταντίνου Κεραμέως Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2000 Η σύμβαση των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων : Δέκα χρόνια εφαρμογής της στην Ελλάδα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Η αρχή της ισότητας των όπλων και τα διαδικαστικά προνόμια του Δημοσίου στην πολιτική δίκη : Πρόλογος: Νικόλαος Θ. Νίκας, Ομότιμος Καθητηγής Πανεπιστημίου Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο