Συγκριτικό δικονομικό δίκαιο και δικονομική ενοποίηση Μελέτες εις Μνήμην Καθηγητή Peter Gilles
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-648-425-4
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 30.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
17 x 24 εκ., 298 σελ.
Περιγραφή

Οποιαδήποτε προσπάθεια νομοθετικής ενοποίησης στον διεθνή χώρο προϋποθέτει λεπτές συγκριτικές ισορροπίες μεταξύ των επιμέρους εθνικών κανόνων, πολύ περισσότερο στον τομέα του δικονομικού δικαίου, όπου επικρατεί εθιμικά ο εθνοκεντρικός κανόνας forum regit processum. Για αυτό και οι μελέτες στο συγκεκριμένο αντικείμενο, εκτός από την αυτονόητη πρακτική τους σημασία στην κατανόηση αλλοδαπών εννόμων τάξεων που απασχολούν την ημεδαπή πράξη, φωτίζουν πάντοτε τα κύρια σημεία, στα οποία μπορεί να βασισθεί η ενοποίηση του δικονομικού δικαίου στον διεθνή χώρο.

Στην εξέλιξη του συγκριτικού δικονομικού δικαίου πρωτοστάτησε ο διεθνούς φήμης, φιλέλληνας Γερμανός Καθηγητής Peter Gilles, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πρόσφατα. Όπως διαπίστωσε ο ίδιος, κατά την αναγόρευσή του σε Επίτιμο Διδάκτορα της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., «αυτό που σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο, είναι η … λειτουργία της συγκριτικής του δικονομικού δικαίου, στα πλαίσια των κινήσεων διεθνοποίησης και παγκοσμιοποίησης …» όπου «επιτελεί … τη σπουδαιότερη λειτουργία της, με το να επιτυγχάνει την αναπόφευκτη προεργασία για την εξομοίωση των δικονομικών δικαίων …».

Ο τόμος, αφιερωμένος στη Μνήμη του Καθ. Gilles, με μελέτες από ακαδημαϊκούς που συνδέθηκαν μαζί του συναδελφικά, φιλικά ή ως μαθητές του, αναδεικνύει ακριβώς την πρακτική σημασία του συγκριτικού δικονομικού δικαίου και το μέγεθος της συμβολής του στη ενοποίηση του διεθνούς δικονομικού δικαίου. Με το περιεχόμενο αυτό εντάσσεται στις παράλληλες εκδόσεις του περιοδικού Lex&Forum «Opera Juris», όπου δημοσιεύονται συμβολές στο ευρωπαϊκό ιδιωτικό/δικονομικό διεθνές δίκαιο, οι οποίες λόγω του εύρους τους δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στα επιμέρους τεύχη του περιοδικού.

Add: 2022-01-13 10:00:05 - Upd: 2023-08-09 11:37:31